Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Gracia de Jesus skriver på en tavle i Mosambik, et av landene Redd Barna jobber spesielt med relasjonen mellom elever og lærere.

Norads resultatrapport peker på lav kvalitet og marginaliserte grupper som de største gjenværende utfordringene innen global utdanning. Redd Barnas opplæring av lærere i flere afrikanske land er omtalt som eksempel på investering i kvalitet.

I dag begynner 90 % av alle barna i verden på skolen, men frafallet er stort og 250 millioner barn i 10 års alderen kan verken lese eller skrive, Det er stor mangel på kvalifiserte lærere og mange steder er det altfor mange barn per lærer i skolen.
 
- Redd Barna har fått støtte av Norad til å styrke kvaliteten i utdanningsprogrammer i Etiopia, Mosambik, Zambia og Zimbabwe. Prosjektet rettet seg mot relasjonen mellom lærer og elev, noe vi vet fra forskningen er viktig for elevenes læringsutbytte. sier Gerd Hanne Fosen, seksjonsleder for utdanning.

Over 1000 grunnskolelærere har vært omfattet av prosjektet, som har hatt stor effekt på læringsmiljø og trivsel, og mye tyder på at også læringsutbyttet har økt.

- Når prosjektet gir mindre bruk av fysisk avstraffelse, har vi oppnådd mye. Mange barn opplever mer trygghet og verdighet på skolen på grunn av Redd Barna, sier Fosen.

De mest marginaliserte står igjen

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
En syrisk gutt som deltar på Redd Barnas skole i Libanon. Barn i konflikt og kriseutsatte områder har også rett på, og stort behov for, god utdanning.

Effekten på leseferdigheter synes også positivt, men det er for tidlig å konkludere på dette.

- Det tar tid for både skoleledere, lærere og elever å utvikle seg, og vi kan ikke forvente å se umiddelbare resultater. Desto viktigere er det å ha en langsiktig horisont for investeringer i utdanningssektoren, sier Fosen.

Norad rapporten omhandler også de barna som fortsatt ikke går på skolen. Det er de mest marginaliserte barna som står igjen, og halvparten av dem lever i områder med konflikt og krise. I følge rapporten ser vi tendenser til økende forskjeller mellom dem som får og dem som ikke får gå på skolen.

- Redd Barna har i over 10 år arbeidet med å etablere gode skoler i konflikt og kriseutsatte områder. Barn som lever under slike forhold har like stor rett og kanskje enda større behov for utdanning som resten av oss. Derfor bidrar vi til utdanning i blant annet Syria og Filippinene, for å bruke to dagsaktuelle eksempler, sier Fosen.

Resultatrapporten til Norad viser også hvordan positiv utvikling for utdanning forebygger sykdom og død og er en forutsetning for flere helsearbeidere.