– Det er det største initiativet for å sikre utdanning for alle siden tusenårsmålene ble lansert. Redd Barna støtter selvfølgelig dette. Men intensjonene må forplikte og sikres tilstrekkelig finansiering for å bli realisert, sier Wang.

Hun mener at vektleggingen av kvalitet og læring i initiativet er avgjørende:

– Det er et nederlag at 200 millioner barn globalt går ut av skolen uten å kunne lese og skrive enkle ord. Hvordan kan vi forvente at foreldre vil prioritere utdanning for sine barn hvis ikke skolen gir relevant kunnskap, spør hun.

Fokus på land i krig

Redd Barna er glad for at Ban Ki-moon viser engasjement for utdanning i konflikt og kriser. Han vokste selv opp i et krigsherjet Korea og fikk skolegang med støtte av UNESCO.

– Nesten halvparten av alle barn som ikke går på skole lever i konflikt- og kriseutsatte områder. De trenger skole mer enn noen, både på kort og lang sikt. Vi ser at barn som avbryter skolegangen grunnet konflikt eller katastrofer ofte faller ut av skolen for godt. Det er alvorlig, sier Wang.

Utviklingsminister Heikki Holmås brakte innspill fra mandagens møte om utdanning i kriser og konflikt inn i lanseringen.

– Et godt skoletilbud er avgjørende for at barn får bearbeidet påførte traumer. Akkurat nå har syriske barn stort behov dette, sier Wang.

Må nå alle barna

Redd Barna er også opptatt av sivilsamfunnets rolle i utdanningspolitikken.

– Myndighetene evner ofte ikke å nå fram til de mest marginaliserte. Her spiller sivilsamfunnet en viktig rolle. Uten sivilsamfunnets bidrag, forblir disse utenfor utdanning. Dette må adresseres i oppfølgingen av "Education First", sier Tove R. Wang.