Onsdag 8. januar startet Redd Barna en underskriftskampanje i ni land i forkant av fredskonferansen Genéve 2 den 22. januar. Det norske folk har svart med et lovende engasjement, som viser hvor viktig denne saken er både for nordmenn og barna det gjelder. Du kan fortsatt signere oppropet her. 

Sterke sammen

Foto: Redd Barna
"Ali" (3) mottar teppe i en av flyktningleirene langs Syrias grenser.

Til nå har rundt 10 000 nordmenn reagert på uretten syriske barn opplever. Redd Barna er takknemlig for engasjementet som nå vises, for en sak som virkelig fortjener løsning. Samme uke ble det kjent at FN har sluttet å telle antall døde i den snart tre år lange borgerkrigen. 

- Hver eneste signatur teller, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang. - Det er vanskelig å få de stridende partene i Syria-konflikten rundt bordet. Uansett hvem som møter på konferansen, skal ikke barna glemmes i fredsforhandlingene. Dette er vår måte å minne alle involverte om hva dette dreier seg om – nemlig Syrias framtid.  

Du kan signere kampanjen fram til søndag 19. januar, da krav og signaturer overleveres FN’s spesialutsending til Syria Lakhdar Brahimi og Norges utenriksminster Børge Brende. De deltar begge i fredsforhandlingene 22. januar.

 

Se generalsekretær Tove R. Wang fortelle mer om de tre kravene her: