Foto: Redd Barna
Imran (7) fikk jobb hos en smed for å brødfø familien.

I krigsherjede Syria er det endeløse historier om hardt rammede familier, drevet på flukt fra sine hjem, avhengig av hjelp fra andre for å overleve.

I Idlib, nordvest i landet, driver Redd Barnas partner Syrian Relief skoleprogrammer med støtte fra EUs humanitære fond ECHO og det norske Utenriksdepartementet. Her får barn som er sterkt rammet av krig anledning til å gå på skole takket være en inkluderende, livreddende og fleksibel ordning for både barn på flukt og fastboende.

For å kjøpe brød til familien

Ett av barna som fikk tilbud var Imran, som aldri hadde gått på skole før. I stedet hadde han begynte som smed for å tjene penger til familien.

- Det var noen smeder som sa jeg skulle hjelpe dem. De ba meg hente hammeren og lage te. Mine søsken er unge og faren min ble drept av et luftangrep, så jeg bestemte meg for å jobbe slik at jeg i det minste kan kjøpe brød til familien, sier sjuåringen.

Flyktet flere ganger

Moren bekrefter historien.

- Vi har vært på flukt flere enn en gang. Imran arbeidet og gikk ikke på skole, forteller hun. Så kom ansatte fra Syrian Relief og spurte om gutten.

- Jeg fortalte dem at han jobbet, men de sa at han burde lære og få en utdanning som de andre barna. Jeg skrev han inn i skolen, og nå gjør han begge deler.

Foto: Redd Barna
Alle barn har rett til trygg skole og lek!

- Siden jeg begynte på skolen har jeg fått nye venner og lært å spille fotball, sier den blide gutten. Skolen er i en av leirene for internt fordrevne. Læreren er fornøyd med Imrans utvikling.

Fleksibelt prosjekt

- Han har deltatt på den midlertidige skolen her i leiren. Vi begynte med alfabetet, siden det er Imrans første gang på skolen. Han har begynt å skrive på tavlen og i notatboken sin, og han er mye sammen med skolevenner. De tegner og spiller fotball, forteller læreren. Moren er også fornøyd, nå er Imran skrevet inn for skole dette året også.

Prosjektet sikrer på en svært fleksibel måte de mest utsatte og sårbare barn en anledning til å gå på skole. Staben spiller en avgjørende rolle for å finne de utsatte barna og tilby en utdanning som er tilpasset deres livssituasjon, inkludert behov for beskyttelse og livreddende oppfølging. Det gjelder både for de barna som bor i byen fra før, samt de mange tusen som er på flukt i området.

Foto: Redd Barna
Endelig lærer Imran å lese og skrive.

Nådde flere enn målet

Ved å jobbe svært fleksibelt klarte staben å tilpasse seg ulike kontekster og bølger av mennesker på flukt, inkludert dem som ikke hadde annet sted å bo enn under trær.

Takket være støtten fra EU og norsk UD ble fem vanlige skoler utvidet og 11 midlertidige skoler opprettet. Som et resultat av dette nådde prosjektet 7500 barn. Til tross for de svært krevende omgivelsene var deltakelsen på skolen høy og skoleresultatene gode.

Redd Barna jobber i Syria og andre land med å gi trygg skolegang til barn som lever i krigssoner og land rammet av konflikt. Dette betyr at også barnas mentale helse ivaretas av undervisningen. I hele Syria har fortsatt 5,8 millioner barn behov for hjelp. Av disse går ikke 1,7 millioner på skole, og ytterligere 1,3 millioner står i fare for å droppe ut. En av tre skoler i Syria er blitt ødelagt under den langvarige krigen.

Redd Barna har endret Imrans virkelige navn for å beskytte hans identitet.