Foto: Redd Barna/illustrasjon
Skriv under på oppropet om at regjeringen må slette Pakistans gjeld til Norge her >

Det er dobbelt så mye som regjeringen har gitt i nødhjelp i forbindelse med flomkatastrofen i landet. Sammen med flere norske organisasjoner ber nå Redd Barna regjeringen om å fryse Pakistans gjeld til Norge. Bli med og signèr underskriftsaksjon!

I dag bruker Pakistan tre ganger så mye penger på gjeldsbetjening enn på helse. Og dette er et land hvor 38 prosent av barna under fem år er undervektige, bare 54 prosent av befolkningen kan lese og 60 prosent befinner seg under fattigdomsgrensen.

Signer oppropet og still deg bak kravet til Erik Solheim om å fryse Pakistans gjeld til Norge slik at landet kan prioritere nødhjelpsarbeid og gjenoppbygging: www.slettgjelda.no/pakistan.

Oppropet støttes av Redd Barna og en rekke andre organisasjoner:

 • Slett U-landsgjelda (SLUG)
 • Kirkens Nødhjelp
 • Changemaker
 • Press - Redd Barna Ungdom
 • Norsk Folkehjelp
 • AUF
 • Senterungdommen
 • Kristelig Folkepartis ungdom
 • Sosialistisk Ungdom
 • Unge Venstre
 • Rød Ungdom
 • Latin-Amerikagruppene
 • Spire
 • Attac
 • Korsvei
 • Det Norske Misjonsselskaps Ungdom