Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
I Norge har barnefattigdommen økt, fra fire prosent sent på nittitallet til åtte prosent i dag. I Europa er nesten 27 millioner barn enten fattige eller sosialt utestengt.

Selv om den ekstreme fattigdommen i verden er redusert, så øker gapet mellom rike og fattige. Undersøkelser Redd Barna har gjort, viser at avstanden mellom de rikeste og fattigste barna har økt med 35 prosent siden 1990. Økonomiske ulikheter fører til store forskjeller i barns muligheter.

Store konsekvenser for barn

Økte forskjeller er ikke bare noe som finnes langt borte. Millioner av barn i Europa vokser opp med dårlige levekår. Dette skjer også i Norge. Nesten 27 millioner barn i Europa er enten fattige eller sosialt utestengt, viser en rapport Redd Barna ga ut i april i år. 28 prosent av barna i de 28 EU-landene er i faresonen. Barnefattigdommen har økt i Norge, fra fire prosent sent på nittitallet til åtte prosent i dag.
Nå vil Redd Barna skape debatt om økonomisk ulikhet, og de store konsekvensene dette har for barn. Fredag 29.august inviterer vi til et variert og interessant seminar, med fokus på både nasjonale og internasjonale forhold. Seminaret avsluttes med en stor politikerdebatt, om hvordan partiene vil bremse ulikheter og realisere alle barns rettigheter. Seminaret holdes på Litteraturhuset i Oslo, fra kl.08.30 til 15.30.

Du kan melde deg på her.

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Barnerettighetsseminaret fokuserer på hvordan økonomisk ulikhet påvirker barns liv. Det avsluttes med en stor politikerdebatt, hvor de ulike partiene må svare på hvordan de skal bremse ulikheter og realisere barns rettigheter.

Samtaler, debatt og prisutdeling

Til seminaret kommer Richard Wilkinson, professor og medforfatter av boken «Ulikhetens pris: hvorfor likere fordeling er bedre for alle», som har skapt stor debatt. Han har funnet ut at i land med små forskjeller er det mindre vold, bedre helse, færre tenåringsfødsler og barn gjør det bedre på skolen. Wilkinson skal snakke om ulikhet og psykososiale konsekvenser for barn, og vil også delta i en samtale med Marte Gerhardsen fra Agenda, Villeman Vinje fra Civita og Karl Ove Moene fra UiO.
Forskere og innledere fra Norge, Europa og Afrika vil komme med eksempler fra felt på hvordan ulikhet og fattigdom påvirker barn og deres rettigheter.
Til politikerdebatten kommer barneminister Solveig Horne, og stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet, SV, Venstre, KrF, Høyre og Senterpartiet.

Redd Barna deler også ut Eglantyne Jebb-prisen denne dagen. Prisen er oppkalt etter Redd Barnas grunnlegger og kvinnen som regnes som Barnekonvensjonens mor. Den nasjonale barnerettighetsprisen går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter.

Foto: Redd Barna
Hvert år deler Redd Barna ut en nasjonal barnerettighetspris, kalt Eglantyne Jebb-prisen. Redd Barna har etablert prisen for å minnes Eglantyne Jebbs arbeid og tankegods, og til inspirasjon for de som kjemper for at barn skal få sine rettigheter oppfylt i Norge i dag.

Variert program

Seminaret er gratis og vil bli holdt på engelsk, unntatt debatten som vil være på norsk. Det vil bli servert enkel lunsj. Her er programmet for rettighetsseminaret:
08:30: Registrering og kaffe
09:00: Velkommen v/ Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna
09:30: Ulikhet og psykososiale konsekvenser for barn, med Richard Wilkinson
10:30: Økte forskjeller mellom fattig og rik - hvilke konsekvenser har det i Norge og globalt? Innledninger og samtale: Marte Gerhardsen fra Agenda; Villeman Vinje fra Civita; Karl Ove Moene fra UiO og Richard Wilkinson
11:45: Prisutdeling: Nils Øveraas, styreleder i Redd Barna, deler ut Redd Barnas rettighetspris 2014, Eglantyne Jebb-prisen
12:15: Lunsj
13:00: Hvilke utfordringer skaper ulikhet for barns mulighet til å realisere sine rettigheter? Innledninger og eksempler fra felt
14:00: Stortingsdebatt: Hvilke politiske virkemidler kan bidra til å bremse ulikheter og realisere alle barns rettigheter?
15:15: Appell fra Press v/ leder Andrea Sjøvoll

Se mer informasjon og fullt program her.