Foto: Redd Barna
-Det er svært skuffende at regjeringen ikke vil støtte et klageorgan for Barnekonvensjonen, mener Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

- Barn har i dag rett til blant annet utdanning og helsetjenester, men i praksis brytes disse rettighetene gang på gang. Dette gjelder også i land som skryter av at de har ratifisert Barnekonvensjonen. En klageordning for barns rettigheter vil kunne legge et press på ulike land til å ta dette på alvor. Derfor er det overraskende og skuffende at regjeringen nå sier at de ikke vil støtte en slik klageordning, sier generalekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I neste uke skal verdens stater diskutere det aller første og historiske utkastet til en ny tilleggskonvensjon til FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen vil kunne gi barn mulighet til å klage brudd på Barnekonvensjon inn til FNs ekspert komité i Genève, hvis saken allerede har vært gjennom alle instanser ved de nasjonale domstoler, eller hvis det kan dokumenteres at nasjonale domstoler ikke fungerer etter hensikten.

Norge taler med to tunger

Men Norge sier nå nei til det viktigste som har skjedd for barns rettigheter siden Barnekonvensjonen ble til. Den rødgrønne regjeringen besluttet seg for i går å motarbeide det internasjonale arbeidet som pågår for å sikre at brudd på barns rettigheter skal kunne behandles av de som kjenner Barnekonvensjonen best - nemlig FNs ekspertkomite for barnets rettigheter.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier at en slik klageordning vil kunne innsnevre det politiske handlingsrommet, og trekker fram at Norge er blant få land i verden som har inkorporert Barnekonvensjonen i nasjonal lovgivning med forrang gjennom menneskerettsloven. Samtidig vil Norge anerkjenne at andre stater ønsker å etablere en klagemekanisme til Barnekonvensjonen og delta i forhandlingene på en måte som respekterer dette.

Svikter barn i andre land

- Vi minner om at ifølge Soria Moria-erklæringen lovte regjeringen at Norge skulle ha en ledende rolle på barns rettigheter internasjonalt. Argumentasjonen til utenriksminister Støre henger derfor ikke på greip. Nå sender Norge ut et ufattelig uheldig signal til resten av verden om at når oppfyllelsen barns rettigheter betyr penger, så er det likevel ikke så viktig å være best i klassen - heller ikke for de rike, sier Wang.

Hvis barn i et land hvor det nasjonale domsstolssystemet ikke fungerer fikk reist en prinsipiell sak på retten til utdanning  ved et internasjonalt overvåkingsorgan, vil dette kunne medføre et særdeles effektivt systempress. Vi ser at saker som blir påklaget  til de andre FN overvåkningsorganene får mye mer oppmerksomhet enn de tradisjonelle rapporteringene. Redd Barna mener Norge må gå i front  for å styrke rettighetene til de svakeste og mest utsatte i verden, og ikke gå imot en historisk mulighet til å utligne forskjellsbehandlingen av barn verden over.