Foto: SC/Mai Simonsen
Tove R. Wang i Redd Barna mener Norge ta sin del av ansvaret for å oppfylle alle barns rettigheter.

Fredag la finansminister Siv Jensen fram en såkalt tilleggsproposisjon som inneholdt forslag til revidert statsbudsjett for 2014.

Forslaget innebærer et kutt i norsk bistand i forhold til den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Noen av de mest omfattende endringene er kutt i regionbevilgninger til Afrika på 40 millioner kroner og 41 millioner i kutt til Latin-Amerika. I tillegg kutter regjeringen bevilgninger til organisasjoner som jobber i utviklingsland med 40 millioner kroner.

Den nye regjeringen begynner dermed sitt utviklingspolitiske arbeid med å bevilge mindre enn 1% av Brutto Nasjonalinntekt (BNI) på bistand.

Redd Barna mener sammen med Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp at et slikt kutt i bistandsbudsjettet er uakseptabelt.

- Det er alvorlig og svært kritikkverdig at Regjeringen viker fra prinsippet om å bruke minst 1% på bistand. Et så rikt land som Norge burde fint kunne dele 1 % av det vi tjener med verdens fattigste, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

På parti med barna?

Norge har lenge vært et foregangsland internasjonalt innen utviklingshjelp siden målet om et bistandsnivå på 1 % ble nådd av Stoltenberg-regjeringen, etter en gradvis opptrapping under Bondevik II-regjeringen.

Redd Barnas krevde før årets stortingsvalg at en ny regjering fortsatt oppretthold bistandsnivået, for å ta sin del av ansvaret for å oppfylle alle barns rettigheter.

Venstre og Krf lovet i flere debatter i forkant av valget at de lovet å være «På parti med barna» og gjøre sitt for at Norge bruker minst 1 % av BNI på bistand. Høyre på sin side lovet å opprettholde «et generelt høyt bistandsnivå».

Les saken her.

– Vend tommelen ned!

Redd Barna ber nå stortinget om å sørge for at forslaget til kutt i bistandsbudsjettet blir stemt ned.

– Vi oppfordrer partiene på Stortinget til å stemme imot dette forslaget. Vår generasjon kan være med på å avskaffe ekstrem fattigdom, høy barnedødelighet og sult og sikre utdanning for alle. Det forutsetter at alle land, også Norge, forsterker og ikke svekker bistanden til verdens fattigste, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.