Foto: Redd Barna
Redd Barna advarer om at mødre og nyfødte i Haiti har det vanskeligere enn noensinne.

Jordskjelvet gjorde en million mennesker hjemløse, hvorav flertallet var kvinner og barn. Haiti er ett av landene i verden der det er farligst å føde barn. Én av 44 kvinner dør i barsel på grunn av komplikasjoner under svangerskapet.

 Nå advarer Redd Barna om at mødre og nyfødte i Haiti har det vanskeligere enn noensinne. Mange kvinner som har termin snart har ikke et ordentlig sted å bo, ikke tilgang til rent vann, lever under dårlige sanitære forhold og uten tilgang på grunnleggende helsetjenester.

 Mangler hus, mat, vann og medisiner

– Mange gravide kvinner i Haiti sover fortsatt i overfylte leire uten å ha et ordentlig sted å bo og uten tilgang på rent vann. Andre bor i avsideliggende strøk, uten tilgang til medisinsk hjelp, sier Kathryn Bolles, Redd Barnas helseekspert i Haiti.

Hun forteller at den neste måneden vil mange kvinner føde uten noen assistanse fra medisinsk personell, de fleste vil ikke engang komme til et helsesenter i tide eller befinne seg i et rent og beskyttet miljø. Bolles sier at hun opplever at mange av kvinnene er redde og har akutt behov for livreddende assistanse.  

Det er allerede registrert en økning i antall tilfeller av diaré, malaria og luftveisinfeksjoner som lungebetennelse.

Foto: FOTO: Getty Images/Win McNamee for Redd Barna
Redd Barnas ekspert på helse og ernæring i krisesituasjoner Kathryn Bolles (i rød T-skjorte midt på bildet) reiser rundt fra leir til leir for å gi behandling og helseråd.

En halv million har fått hjelp

To måneder etter jordskjelvet har Redd Barna nådd mer enn en halv million barn og voksne på Haiti. Vi har blant annet hjulpet tusenvis av mødre og nyfødte barn.

 – Vi har satt opp 16 telt som er satt opp spesielt til mødre og babyer for å gi dem et privat sted hvor de kan ta vare på barnet sitt. Her får de blant annet medisinske råd om amming og hvordan de kan forebygge sykdommer, sier Bolles.

Hun forteller at det er lange køer hver dag av kvinner som vil ha råd, vaksiner eller informasjon om hvordan de skal gi mat til de nyfødte barna sine.

Redd Barna også har et team med 27 leger, sykepleiere og jordmødre som arbeider på mobile helseklinikker for å nå de mest utsatte familiene. Organisasjonen har også gitt opplæring til 200 helsearbeidere.

Vi har hjulpet 7500 familier med utstyr og midler til å klare seg i hverdagen. I tillegg fortsetter Redd Barna med å utvide tilbud innen helse og ernæring og er også godt i gang med å sette opp midlertidige skoletilbud og etablere trygge lekeområder for barna.