Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Når verdens ledere i dag møtes i Madrid ber vi om at Norge tar en ledende rolle opp mot internasjonale myndigheter, Israel og palestinske selvstyremyndigheter for å sikre at barn får dekket sine primærbehov som i dag blir nektet dem, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

– Når verdens ledere i dag møtes i Madrid for å diskutere forholdet mellom israelere og palestinere, ber vi om at Norge tar en ledende rolle opp mot internasjonale myndigheter, Israel og palestinske selvstyremyndigheter for å sikre at barn får dekket sine primærbehov som i dag blir nektet dem, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Så mange som 200 000 palestinere bor på 60 prosent av Vestbredden under Israels kontroll. De har ikke lov til å bygge boliger, skoler eller helsesentre uten godkjennelse fra israelske myndigheter. De får heller ikke lov til å reparere hus, bygninger eller vannsystem som er ødelagt. Slike godkjennelser gis svært sjelden. Dersom bygninger repareres uten godkjennelser fra Israel blir de ansett som ulovlige og ofte revet igjen. 

Israels restriksjoner medfører at frivillige organisasjoner, som Redd Barna, ikke får utført arbeidet sitt og ikke får hjulpet barn som bor i kritiske områder med vann, utdanning og helsetjenester.

– Verdens leder må i dag sikre full tilgang for humanitære tjenester for å bygge opp grunnleggende infrastruktur i palestinske lokalsamfunn, sier Wang.

Barn lever med konstant frykt

Foto: FOTO: Jon Bugge
Altfor mange barn på Vestbredden lever med en reell og konstant frykt for at hjemmet eller skolen kan bli ødelagt. De får ikke gjort lekser fordi de ikke har tilgang til elektrisitet store deler av dagen. De står i fare for å bli syke fordi de ikke har tilgang på rent vann. Når de blir syke, får de ikke behandlingen de trenger.

– Altfor mange barn lever med en reell og konstant frykt for at hjemmet eller skolen kan bli ødelagt. De får ikke gjort lekser fordi de ikke har tilgang til elektrisitet store deler av dagen. De står i fare for å bli syke fordi de ikke har tilgang på rent vann. Når de blir syke, får de ikke behandlingen de trenger, forteller landdirektør for de okkuperte palestinske områdene Salam Kanaan.

Hun er opprørt over at verdens ledere lar barn lide over en så lang periode selv om de har både makt og ansvar til å hjelpe barna. Velfungerende systemer for vann, elektrisitet og helsetilbud må straks bygges på vestbredden og Redd Barna ønsker alle forslag til løsninger velkommen.

Redd Barna advarer om at dersom ikke Vestbredden prioriteres vil dette påvirke livene til palestinerne i flere generasjoner. Området har god tilgang på naturressurser, men likevel lever halvparten av palestinere under Verdens helseorganisasjons (WHO) minimumskrav på 60 liter vann om dagen.

– Restriksjoner betyr av mange barn må gå på skolen i overfylte midlertidige klasserom eller campingvogner uten elektrisitet, toaletter eller trygt drikkevann. Mange står også i fare for å bli angrepet på vei til skolen, sier Kanaan.

Får ikke nødvendig helsehjelp

Et omfattende system for å få tillatelse hinder barn i å få tilgang til nødhjelp og helsespesialister.

– Tusenvis av barn er avhengige av samlet innsats fra palestinske selvstyremyndigheter, diplomatiet, FN og frivillige organisasjoner for å bygge opp en sikker fremtid, sier Kanaan.

Redd Barna arbeider med å gi emosjonell og psykososial støtte til barn på Vestbredden. Flere barn forteller at de har vært utsatt for angrep fra bosetterne på skoleveien eller at de har blitt tvunget til å flytte fra hjemmene sine. Redd Barna bruker arbeidsgrupper for å redusere stress og frykt og for å behandle traumer.