Foto: Redd Barna

Flyktningene som får plass på de grønne bussene ut av Aleppo trenger desperat mat og medisiner, varme pledd og et trygt sted å oppholde seg. Hittil har mer enn 10.000 mennesker blitt evakuert, mens FN anslår at det fortsatt befinner seg 50.000 mennesker inne i Øst-Aleppo.

Redd Barna er alvorlig bekymret for de mange tusen barn som nå er på vei ut av Aleppo og de som fortsatt befinner seg i den krigsherjede byen. Evakueringen har gått i rykk og napp, blant annet på grunn av angrep på bussene. Redd Barna krever en 72-timers våpenhvile for å sikre at de som ønsker å forlate byen kan gjøre det i trygghet.

Foto: Redd Barna

Ikke fort nok

- Evakueringen har ikke gått fort nok, og det er utrolig skuffende at bare en liten del av befolkningen har sluppet ut til nå. Denne avtalen om evakuering må ikke få lov til å bryte sammen, det handler om barnas liv, sier Gry Ballestad, Redd Barnas nødhjelpssjef.

- Vi regner med at det fortsatt er tusenvis av barn inne i Øst-Aleppo, inkludert nyfødte og barn som har mistet sine foreldre. De bor midt i en krigssone, uten mulighet til å holde seg varm, uten mat og uten medisiner. De utsettes for prøvelser som er utålelige, mens de internasjonale hjelpeorganisasjonene står på utsiden klare til å hjelpe dem, sier Ballestad.

Det antas å befinne seg flere tusen barn i Øst-Aleppo, noen med sine familier og andre alene. Redd Barnas lokale partnere som har vært tilstede i Aleppo for blant annet å drive skoler og beskytte barn, forteller at et stort antall barn trenger behandling for skader som er påført i konflikten, eller etter sykdommer som følge av kulde, mangel på nok mat og generelt svært vanskelige kår. Mange av barna har vært vitner til forferdelig krigsskader og –hendelser som følge av daglig vilkårlig bombing av byen, inkludert skoler og sykehus.

Vinteren har bragt kuldegrader til byen om natten og det er mangel på oppvarming og ly fra kulden. Det er stort behov for vinterklær, varme pledd og brensel.

Foto: Redd Barna

Redd Barnas arbeid

Redd Barna har vært i Syria i forbindelse med konflikten siden 2012, både med egne ansatte og i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner, som er en effektiv måte å nå frem til lokalbefolkningen med relevante tiltak som folket selv trenger. De siste månedene har vi planlagt responsen for evakueringen av Øst-Aleppo, og hvordan man skal ivareta behovene til nesten 100.000 mennesker med sine familier. Vi har partnere i Aleppo-området som allerede deler ut nødhjelp. De viktigste tiltakene som Redd Barna støtter er:

  • Ferdigporsjoner med varm mat som deles ut til hundrevis av familier på flukt
  • Vinterklær
  • Varmeapparater med brensel
  • Overlevelsespakker
  • Mobile helseklinikker
  • Penge-utdeling til familier som desperat trenger midler til å gjøre innkjøp. Noen av disse familiene har tatt til seg foreldreløse barn i tillegg til sine egne.

 

Vi står på to av de sentrale mottaksstedene der flyktninger fra Aleppo passerer på vei til Idlib, den byen de aller fleste reiser til. Bare på en dag i forrige uke kunne vi gi mat til nesten samtlige familier som passerte gjennom den nye korridoren. Mer enn 1000 familier fikk slike matkurver, som har nok ferdig og bearbeidet mat til en familie på fem for fire dager.

Partnerne våre kjører seks ambulanser med skadede og syke pasienter fra mottaksstedene til sykehus i nærheten. Dersom forholdene skulle tillate det går partnerne våre også inn i Øst-Aleppo igjen for å se til barn som eventuelt fortsatt bor inne i byen.

- Redd Barna henter nå ut alle våre lokale krefter for å svare til de enorme behovene. Vi møter barna når de kommer ut av Aleppo og står klare til å hjelpe tusenvis av mennesker med mat, medisiner og beskyttelsestiltak, sier Gry Ballestad.

Foto: Redd Barna

5,1 millioner mennesker

Under den snart seks år lange borgerkrigen i Syria har Redd Barna nådd 5,1 millioner syriske barn og voksne på flukt inne i og utenfor Syria. Tiltakene har vært knyttet til helse og hygiene, mat og ernæring, psykososial støtte, beskyttelse og å sikre barns tilgang til skoler. I samarbeid med og noen ganger ved å støtte lokale organisasjoner har vi blant annet drevet åtte helsesentre for barn og mødre i Vest-Aleppo-området og Idlib. For mange av menneskene i disse konfliktrammede områdene har dette vært den eneste helsetilbudet å få i denne perioden. Hver måned har i gjennomsnitt 20.000 mennesker vært innom.

Vi har også drevet 13 skoler i Aleppo gjennom en annen partner, og har derved sikret skolegang og mat-utdeling til tusenvis av barn. Redd Barna, som en av verdens største nødhjelpsorganisasjoner med fokus på barn, har prosjekter for å hjelpe syriske flyktninger også i Egypt, Jordan, Irak, Libanon og Tyrkia.

Dersom situasjonen skulle tillate det i Øst-Aleppo vil nødhjelpsarbeidet fortsette inne i byen, med utdeling av mat og særlig fokus på mødre og deres nyfødte og barns helse og ernæring. Andre viktige oppgaver er å tilby skolegang og tiltak for barn som sikrer dem trygge lekeplasser.

 

Ønske du å støtte vårt arbeid kan du sende NØDHJELP til 2434, søke opp Redd Barna i Vipps, eller se her for andre alternativer.