Å snakke med andre foreldre om barns nettbruk øker barns trivsel og trygghet. Diskusjonsopplegget består av litt fakta, korte filmer og caser/historier og spørsmål som foreldre kan diskutere for å utveksle opplevelser og tanker. Slik kan foreldre bli enige om hvilke rammer barna og ungdommene skal møte, og hva det er viktig å snakke med barna om.

Aktivitetene kan brukes av skolen, FAU, foreldregrupper eller fritidsaktiviteter for å samle foreldrene om nettvett-diskusjoner. Redd Barna har laget diskusjonsopplegg for foreldre på 1. til 10. trinn.


Har du barn på 1. til 4. trinn? Se opplegg her.

Har du barn på 5. til 7. trinn? Se opplegg her.

Har du barn på ungdomsskolen? Se opplegg her.

Nettvett på agendaen

I dag, 7. februar, markeres Safer Internet Day verden over. I Norge brukes dagen til å sette nettvett på agendaen, slik at både barn og voksne kan lære mer om nettkultur og nettvettregler. Å snakke med barna om bruk av nett og mobil er det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god og trygg hverdag med digitale medier – derfor er det så viktig å ha en dag som markerer nettopp dette.

- Du må ikke være ekspert for å hjelpe barna dine til å bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. Som forelder kan du gjøre mye for å unngå at barna opplever press og digital mobbing i sosiale medier, og det er viktig at du setter grenser med andre foreldre. Vi anbefaler alle foreldre å bruke nettressursene vi har utviklet, sier Kaja Hegg, Redd Barnas rådgiver på nettvett.

Det er lettere å sette grenser for barns nettbruk om du samarbeider med andre foreldre i klassen. Mange foreldre mangler oversikt over hva barna gjør på nettet. Her kan også diskusjonsoppleggene til foreldremøter være til hjelp.

Kunnskap, forberedelser og organisering

Foreldrene og andre voksne er viktige i barnas liv - som rådgivere, veiledere, rollemodeller og støtteapparat hvis barna opplever noe vanskelig eller trenger hjelp.
Mens barnas bruk av digitale medier blir mer sosial, mer variert og mer selvstendig, avtar interessen for barnas digitale hverdag fra foreldrenes side. Hvordan kan foreldrene fortsette å følge barna inn i den digitale hverdagen?

Se hva som er viktigst for foreldre å gjøre, og hva dere kan bli enige med barna om her.

Aktivitetene til Redd Barna er laget for at foreldrene og skolen skal snakke sammen og bli enige om noe det de har lyst til å si til elevene. Derfor er alle oppgavene lagt opp rundt gruppediskusjoner og aktiviteter for å gi alle foreldre mulighet til å delta og for at diskusjonene skal ha et konkret resultat. Hensikten er å skape forandring og et godt klassemiljø.

Lurer du på hvordan du skal forberede og organisere et foreldremøte om nettvett? Se her.