Foto: Pixabay
Alle barn, uavhengig av etnisitet og religion, skal beskyttes mot krig!


Den 27. januar undertegnet USAs president Donald Trump en presidentordre som skal «beskytte nasjonen mot innreise av utenlandske terrorister». Ordren innebærer et innreiseforbud for alle syriske flyktninger på ubestemt tid, eller til kontrollrutinene er så gode at «terrorister ikke kan utnytte systemet», og et innreiseforbud for alle flyktninger i 120 dager. Alle statsborgere fra Iran, Irak, Somalia, Sudan, Libya og Jemen er også rammet av innreiseforbudet i henholdsvis 90 dager.

Denne uken har Redd Barna delt et opprop på Facebook for å si fra at forbudet er et brudd på barns rettigheter. Alle barn, uavhengig av etnisitet og religion, har rett til beskyttelse mot krig. Til nå har 11.000 nordmenn skrevet under.

Barn er ikke terrorister!

Redd Barnas opprop retter seg mot Norges statsminister Erna Solberg, og ber Norge gjøre sitt for å beskytte barn på flukt fra krig og konflikt.

- Det er fantastisk at så mange støtter oppropet, sier leder for politisk arbeid i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes. Hun forteller at Redd Barna i mange land, inkludert USA, har stilt lignende krav til sine statsledere.

- Dersom mange nok statsledere sier tydelig ifra til Trump håper vi han lytter. Det er alle lands ansvar å hjelpe dem, men med Trumps ordre blir flyktningbarn utsatt for ytterligere fare. Barn på flukt har blitt terrorisert. De er ikke terrorister!

Kravene til Solberg

USA har lenge vært et håpets lys for millioner av barn og familier på flukt fra krig og forfølgelse. Med mer enn 65 millioner mennesker på flukt, står verden midt i sin største krise siden Den andre verdenskrig. Mer enn halvparten av disse er barn, og deres eneste mulighet til overlevelse handler om å gi en større trygghet.

Kravene til Solberg er:

  • Ringe til Trump og si at presidentordren virker mot sin hensikt. Menneskeliv settes i fare, og verden blir mer splittet og utrygg.
  • Få de andre europeiske lederne med på protest mot Trumps forbud.
  • Følge Justin Trudeaus eksempel og ta imot flere av flyktningene som USA stenger ute.

Fakta om flyktningkrisen

I 2016 søkte 3460 personer om asyl i Norge. Antallet har ikke vært så lavt på 20 år. 1317 var kvinner og 2143 menn, av disse var 1174 barn, 689 under 5 år og 320 kom som enslige mindreårige.

Av syriske flyktninger er 95% på flukt i sitt eget hjemland, eller i landene rundt. Presset på dette området etter nesten 6 år med krig er enormt. Redd Barna arbeider både inne i Syria og i landene rundt, med utdeling av mat, tepper, varme klær, helsetilbud og utdanning. Redd Barna arbeider også politisk for å få midlertidig våpenhvile, slik at organisasjoner kan komme inn og bidra med mer.

Dette kan du gjøre

  • Send STANS TRUMP [ditt navn] til 2434 og støtt vårt opprop!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!


Vi kan ikke snu ryggen til disse barna ved å sette opp nok et hinder for de som har mistet alt. Skriv under Redd Barnas krav til Erna Solberg, og be Norge gi tydelig beskjed om at innreise- og flyktningforbudet er uakseptabelt!