Foto: REUTERS/Jorge Silva fra AlertNet
Tusenvis av haitiske familier har ikke ly bortsett fra et spinkel telt eller presenning.

Redd Barna har skalert opp arbeidet med å forberede befolkningen på stormen, som utgjør en stor trussel for det allerede hardt rammede landet. Fortsatt bor over én million mennesker i midlertidige leire i Haiti, og over 300 er drept som følge av kolerautbruddet.

Nå rammes landets befolkning igjen.

Redd Barna klar med nødhjelp

Redd Barna har forberedt seg på orkansesongen i Haiti siden i vår. Vi har nødhjelp som telt og pakker med husholdningsartikler og hygieneartikler stående klare på kontorene våre over hele Haiti i tilfelle flere mennesker kommer til å miste hjemmene sine. Det betyr at vi kan komme i  gang med hjelpen med en gang en orkan rammer. 

– Vi har hundrevis av lokalt ansatte som er klare for å rykke ut når stormen er passert. Temaet vårt er godt forberedt, og står klare til å distribuere nødhjelpsartikler til familier som blir berørt av stormen. Arbeidet vil koordineres med andre organisasjoner som jobber i Haiti, slik at vi kan nå flest mulig på kortest mulig tid, forteller Redd Barnas landdirektør i Haiti, Gary Shaye.

Myndighetene i Haiti og hjelpearbeidere i landet er bekymret for at den sterke vinden og regnet vil utgjøre en stor trussel for de over én million menneskene som allerede er hjemløse på grunn av jordskjelvet i januar. Tusenvis av familier har ikke annet tak over hodet enn et spinkel telt eller presenning. Redd Barna hjelper familier i leirene med å forberede seg på stormen ved å forsterke teltene deres. I tillegg har FN anbefalt de som bor i leire å forsøke å finne familier som de kan bo hos til stormen er passert.

Foto: Polaris/Robert King for Redd Barna
Barna er mest utsatt og sårbare i enhver naturkatastrofe.

Fyller nødhjelpslagrene

Redd Barna har satt i gang umiddelbare tiltak. De mest nødvendige nødhjelpsartiklene er kjørt ut langs sørkysten, hvor stormen forventes å treffe først. Vi har tilstrekkelig mat for 1.1 millioner mennesker for seks uker – i tillegg til medisinsk utstyr.

I noen områder i Haiti har det vært vanskelig å nå frem med nødhjelp etter jordskjelvet. Disse områdene er ekstra sårbare – her er lagrene ikke godt nok fylt opp med nødhjelp. Det betyr at disse områdene ikke er rustet til å takle store stormskader. Der er behovet stort for øyeblikkelig påfylling av presenninger, telt og tepper. I tillegg til vannlagringsmuligheter og renseutstyr.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Redd Barna arbeider med forebyggende tiltak mot spredning av kolera, som å informere om viktigheten med god håndhygiene.

Frykter større omfang av kolerautbruddet

Spredningen av kolera kan øke betraktelig som en ettervirkning av stormen. Sykdommen har til nå krevd over 330 liv og rammet 4700 barn og voksne i Haiti. Spesielt hardt vil dette kunne ramme de allerede utsatte menneskene som bor tett i midlertidige leire, i spinkle telt og med dårlige vann- og sanitærforhold. Redd Barna frykter nå at flere menneskeliv vil gå tapt. Sykdommen kan spres raskt og drepe på få timer på grunn av dehydrering.

Redd Barna jobber kontinuerlig med å hindre ytterligere spredning, og fokuserer på forebygging og informasjonsaktiviteter for barn og familiene deres i våre programområder. Organisasjonen utvider hygienetiltakene for å gi utsatte mer informasjon om hvor viktig det er med god håndhygiene, å koke vannet og å søke medisinsk hjelp da de første sykdomstegnene inntreffer.