Foto: Redd Barna/Jon Wang
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang var fornøyd med å kunne presentere et rammeverk for bedrifter for et interessert publikum fra næringslivet.

– Vi tror på et næringsliv som tar ansvar for noe mer enn sin egen profitt, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da prinsippene for et næringsliv til beste for barn ble lansert 16. mars.

Forretningsprinsippene skal hjelpe næringslivet med å inkludere hensynet til barn i alt de gjør.

Redd Barna, Unicef og FN Global Compact har i nært samarbeid utviklet retningslinjer som utfordrer og veileder bedrifter til hvordan de bedre kan integrere barns rettigheter i hele sin verdikjede. Prinsippene er blitt til gjennom en lang prosess med konsultasjoner i 20 land med bidrag fra bedrifter, myndigheter, organisasjoner, fagforeninger og ikke minst barn selv.

Ti viktige prinsipper

”Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar”, som er den norske betegnelsen for ”Children’s Rights and Business Principles”, består av ti grunnleggende prinsipper som skal veilede bedrifter til å utvise økt bevissthet og ansvar for barn. Prinsippene identifiserer områder gjennom hele verdikjeden der bedrifter bør forankre tilstrekkelig hensyn til barns vilkår og rettigheter, særlig knyttet til arbeidsforhold, markedstilnærming og samfunnspåvirkning.

Foto: Redd Barna/Jon Wang
Charlotte Hagelund fra Accenture snakket om integrering av hensynet til barns rettigheter i bedriftens strategier, illustrert ved blant annet et stort felles prosjekt som Accenture har med Redd Barna i Bosnia.

– Disse prinsippene er viktige når næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar fordi vi for første gang kan presentere et rammeverk for hvordan dette ansvaret skal ivareta barns rettigheter, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Vi må gjøre mer

– Jeg oppfordrer samtlige av verdens bedriftsledere til virkelig å ta til seg innholdet i dette rammeverket. Når det gjelder barn må vi alle gjøre mer, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse i forbindelse med den internasjonale lanseringen i London nylig.

Prinsippene bygger på den gjennomslagskraften næringslivet har på ulike områder og arenaer i samfunnet. De nye prinsippene om næringslivets samfunnsansvar utfordrer bedrifter til å evaluere og konkretisere egen virksomhet og de konsekvenser den har for barn. Gjennom å sikre at barns rettigheter ivaretas skal prinsippene inspirere til å fremme barns utvikling og forutsetninger.