Tusenvis av mennesker er enten drept eller jaget på flukt som følge av voldelig konflikt mellom ulike etniske grupper i Jonglei. Også i statene Sør-Kordofan og Blue Nile har tusener måttet flykte fra hjemmene sine og søke tilflukt i statene Unity og Upper Nile. I alle de tre krisene har menneskene behov for humanitær hjelp, og barn som er på flukt er i en særlig sårbar situasjon.

– Barna her risikerer vold, separasjon fra sine familier, rekruttering til væpnede grupper og å være vitne til eller offer for fysiske overgrep. Jo lenger konflikten varer, jo større er risikoen for dem, sier Steve Morgan, som er landsjef for Redd Barna i Sør-Sudan.

Redd Barna har mange års erfaring med å arbeide i Sør-Sudan. I staten Unity jobber vi med utdanning for barn, i Jonglei trapper vi opp arbeidet med barns beskyttelse, og i Upper Nile fortsetter vi med programmer innen helse, beskyttelse og utdanning.

Fastlåst konflikt i Jonglei

Foto: Redd Barna/CJ Clarke
Nabalo (3) holder en bolle med lalok-frukt. De hentes fra trær rundt landsbyen, og har lavt næringsinnhold. Den gir i tillegg barna diare, men familiene mangler mat og har ikke annet valg enn å bruke frukten. Matvarehjelp er en viktig del av Redd Barnas arbeid i Sør-Sudan.

Den voldelige konflikten i Jonglei har tatt livet av og skadet svært mange mennesker, de fleste av dem kvinner og barn. FN anslår at så mange som 120 000 mennesker trenger humanitær hjelp etter sammenstøtene i januar. Konflikten mellom de etniske gruppene Lou Nuer, Dinka Bor og Murle har så langt ført til rundt 1000 drepte. I midten av desember var flere enn 400 barn bortført. På nyttårsaften opplevde folk som bor i byen Pibor det mest omfattende angrepet noensinne. Det meste av byen ble satt fyr på og 20 000 mennesker fordrevet. Flere enn 3100 mennesker ble drept, nærmere 1300 barn bortført og 375 000 kyr stjålet.

På nyåret har det vært angrep og motangrep i hele staten, og de etniske gruppene forbereder seg på nye angrep i nær framtid. De bevæpner seg med det mål for øye å få en slutt på volden – ved bruk av vold. Rettsvesen og sikkerhetsinstitusjoner er fortsatt for svake til å kunne håndtere en så langvarig konflikt, som ikke lenger kan ses på som en tradisjonell stjeling av kyr. Moderne våpen og omfanget av vold overskrider det man har sett før, og er i dag langt mer brutal. 

– Konflikten i Jonglei går særlig hardt ut over barna. De blir drept, lemlestet og bortført, eller rekruttert til væpnede grupper. Krenkelser mot barn og brutale voldshandlinger i Jonglei må behandles med et like stort alvor som enhver større væpnet konflikt, og FN må få mandat og midler til å kunne beskytte befolkningen, sier Morgan.

To Redd Barna-ansatte var også savnet etter angrepet mot Pibor, men de klarte seg heldigvis, og fortsetter nå det viktige arbeidet med å gjenforene familier.

Angrep fra nord

I staten Sør-Kordofan, som ligger i Sudan, har over 20 000 måttet flykte over grensa til staten Unity. De har søkt tilflukt i Yida, som er et urolig område og har blitt angrepet fra nord den siste tiden. Det forberedes nye og tryggere områder lengre sør, hvor barn kan gå på skole og foreldrene kan skaffe seg en inntekt gjennom arbeid.

Det samme mønsteret ser man i staten Upper Nile. Hit har folk flyktet fra staten Blue Nile på sudansk side av grensa, etter at også de ble utsatt for bombeangrep. Den 24. januar ble området El Foj angrepet fra luften, og dette ligger 9 km innenfor den sørsudanske grensa. Hele 15 000 mennesker har blitt nødt til å flytte seg lengre sør hvor det er mindre sjanse for at de blir angrepet.

– Det vi er mest bekymret for er de barna som har kommet bort fra sin familie, som har opplevd vold på nært hold og som nå har behov for å føle seg trygge. Vi skalerer opp innsatsen for å beskytte barn i Upper Nile, og i Unity støtter og organiserer vi skoletilbud. Redd Barna jobber også aktivt for å forhindre at barn brukes som soldater, forteller Steve Morgan.

Redd Barna jobber i ni av de ti statene i Sør-Sudan, og trapper opp arbeidet med nødhjelp og barns beskyttelse i de hardest rammede områdene av landet.