Foto: Redd Barna/Øyvind Toft
Ane Hagen Kjørholt er Redd Barnas nye rådgiver på handel med barn.– Redd Barna vil jobbe systematisk for å dokumentere og synliggjøre handel med barn i Norge, sier hun.

Barn utnyttes i menneskehandel over hele verden – det skjer også i Norge. Redd Barna har i flere år arbeidet for å bekjempe handel med barn både i Norge og internasjonalt. Vi trapper nå opp dette arbeidet, og fra juni får vi en ny rådgiver på feltet, Ane Hagen Kjørholt. 

I tillegg til den nye rådgiverens arbeid vil vi høsten 2011 starte opp prosjektet ”Handel med barn – er det mitt ansvar?”. Det er en kartlegging av barnevernsansattes kunnskap om og rolle i arbeid mot handel med barn. Prosjektet skal finansieres av Stiftelsen Wøyen.

– Menneskehandel er grenseoverskridende, organisert kriminalitet som kjennetegnes ved at en person utnyttes til å utføre arbeid eller tjenester – som prostitusjon, tigging, husarbeid, narkotikaomsetting, anleggsarbeid og fjerning/salg av organer – ved hjelp av tvang, trusler eller andre former for kontroll, sier Hagen Kjørholt.

Få dømt for menneskehandel

Menneskehandel innebærer brudd på en rekke grunnleggende menneskerettigheter, blant annet alvorlige brudd på barnekonvensjonen. Forbudet mot menneskehandel er regulert både i internasjonale konvensjoner og gjennom norsk nasjonal lovgivning. Mistanke om menneskehandel fører imidlertid sjelden til etterforskning, og det er få saker i Norge der noen er dømt for menneskehandel.

– Fordi menneskehandel er vanskelig å avdekke, og ofrene ofte kvier seg for å snakke om det de er utsatt for, er det imidlertid grunn til å anta at det er store mørketall knyttet til menneskehandel, både i Norge og internasjonalt. Det gjelder ikke minst saker der barn er utnyttet, sier Hagen Kjørholt.

Skal synliggjøre handel med barn

Redd Barna jobber for at flere saker der det er mistanke om at barn utnyttes i menneskehandel skal etterforskes, og at bakmenn/-kvinner skal straffes. Samtidig arbeider vi for at barn som er ofre for menneskehandel skal sikres den omsorg og beskyttelse de har krav på, i henhold til barnekonvensjonen og barnevernloven.

– Redd Barna vil jobbe systematisk for å dokumentere og synliggjøre handel med barn i Norge. Vi vil samarbeide med aktører som på ulike måter arbeider med temaet menneskehandel, og som kommer i kontakt med ofre eller potensielle ofre, opplyser rådgiver Ane Hagen Kjørholt.

Samtidig understreker hun at arbeider for å sikre økte ressurser og kunnskap hos sentrale aktører er viktig.

Et annet viktig bidrag til Redd Barnas arbeid mot handel med barn står European Doctors’ Orchestra for. Søndag 15. mai 2011 holder de konsert i Oslo Konserthus. Overskuddet fra billettsalget går til Redd Barnas arbeid mot handel med barn. Klikk her for billetter eller mer informasjon om konserten >