Foto: Redd Barna/Inge Lie
Tove R. Wang på et læringssenter i Libanon. I dag talte hun til FN om vårt felles ansvar for å sikre barns rett til utdanning.

- Jeg er både opprørt og skuffet over at andelen humanitær bistand til utdanning har falt til tross for løfter om det motsatte. Nå må vi holde hverandre ansvarlige, sa Wang.

Hun talte under et høynivåmøte i forbindelse med FNs generalforsamling i New York. Møtet er en oppfølging av en tilsvarende samling for ett år siden, da nasjonale myndigheter, FN organisasjoner, sivilsamfunnsaktører og andre internasjonale aktører mobiliserte for å fordoble utdanningens andel av humanitær bistand.

- Andelen har i stedet falt fra 2,3 til 1,4 %. Nesten 30 millioner som lever i konflikt og kriser er fremdeles uten skolegang, sier Wang.

Avhengig av utdanning!

Foto: Redd Barna
Adel (6) på vei til Redd Barnas trygge lekeområder i flyktningleir i Kurdistan. Adel er en av 3 millioner barn berørt av krigen i Syria.

Redd Barna lanserte i sommer en rapport som dokumenterer hvordan skolen blir skadelidende i pågående konflikter verden over. Krigen i Syria har berørt 3 millioner barn, og UNICEF har estimert at opp mot 2 millioner elever har falt ut av skolen.

- De representerer den generasjonen som skal bygge opp igjen Syria når krigen en gang er over. Hva er det vi tilbyr dem når skoledøra er stengt? Også framtiden til land som Sør Sudan, Afghanistan, Irak, Somalia og Tsjad er avhengig av at barn og unge får utdanning av høy kvalitet. De trenger å lære grunnleggende ferdigheter, men også menneskerettigheter, demokrati og toleranse, sa Tove R. Wang.

Ikke behov for flere løfter

Hun understreker at det ikke er behov for flere appeller og løfter. Det er et felles ansvar å sikre at barn får oppfylt sin rett til utdanning, og at alle aktører holdes til ansvar for det de allerede har lovet:

- Det er behov for en mekanisme som overvåker og rapporterer hva hver av oss som representerer det internasjonale humanitære samfunn faktisk leverer. Det er et nederlag om vi møtes igjen om ett år uten å ha kommet lengre, sa hun.

Norge må ta lederskap

Redd Barnas generalsekretær mener at partiene som forhandler om å danne ny regjering bør vise internasjonalt lederskap innen utdanning:

- Norge bør ta internasjonalt lederskap for å sikre utdanning til alle barn. Neste regjering må bidra til et internasjonalt løft så alle barn får undervisning av så god kvalitet at de faktisk lærer. Dette gjelder også barn i konflikt og kriseområder, sier Wang.