Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Tre år gamle Akon har kommet til Sør-Sudan etter å ha bodd hele livet i Karthoum sammen med familien sin. Redd Barna mener det er avgjørende for Sør-Sudans økonomiske og sosiale utvikling i fremtiden at den nye selvstendige regjeringen øremerker deler av oljeinntektene til å sikre at hvert eneste barn får tilgang til skole og helsetjeneste.

Sør-Sudans første selvstendige regjering har en unik mulighet til å bedre livene til barn over hele det nye landet.

– Levekårene for de fattigste barna i Sør-Sudan er blant de aller tøffeste i verden, og Sør-Sudan bør øremerke deler av oljeinntektene sine til å få på plass grunnleggende tjenester som skole, helsetjeneste, rent drikkevann og elektrisitet, sier Redd Barnas analysesjef for Sudan, Patrick Watt.

Redd Barna oppfordrer også regjeringer og donorer i de rike landene om å støtte utbyggingen av skole- og helsetilbudet i Sør-Sudan både med penger og ekspertise for å sikre at landets 2,4 millioner barn skal få muligheten til en god fremtid.

Mangler skole og helsetjeneste

Barna i Sør-Sudan er de største ofrene etter tiår med krig i Sudan, og mange har aldri hatt tilgang verken til skole, medisinsk hjelp eller beskyttelse fra krigen. Fremdeles er titusener av barn hjemløse og med akutt behov for nødhjelp etter kampene som brøt ut i grenseområdene mot Sudan i nord i mai og juni.

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Anyiel drikker te og spiser brød. Både mat og rent drikkevann er mangelvare i Sør-Sudan.

Flere tusen av familiene som de siste månedene har vendt tilbake fra nord er nå fanget i kampene. Mange sover under åpen himmel eller tett-i-tett i det som er av ly. Folk har liten tilgang til rent drikkevann og mat. Andre bor hos slektninger i Sør-Sudan uten erfaring med mangelen på grunnleggende tjenester etter å ha bodd lenge i Khartoum og det mer utviklede nord.

Redd Barna har arbeidet i Sør-Sudan i 20 år, og vi er bekymret for de mange steder nesten ikke-eksisterende helse- og utdanningstjenestene. Den nye staten må prioritere barnas utdanning, helse og sikkerhet for å kunne oppnå velstand og legge tiårene med krig bak seg.

Må prioritere barna

– Barna i Sør-Sudan lever under noen av de verste forholdene i hele verden. De fleste har vokst opp i krig. Mange har aldri gått på skolen og har aldri fått selv den enkleste behandling når de er syke. For at landets første selvstendige regjeringen nå skal lykkes med å legge et godt grunnlag for Sør-Sudans økonomiske og sosiale utvikling i fremtiden, er det derfor avgjørende at de øremerker deler av oljeinntektene til å sikre at hvert eneste barn har tilgang til skole og helsetjeneste, sier Patrick Watt.     

Foto: Redd Barna
De fleste barna i Sør-Sudan har vokst opp i krig og med liten eller ingen tilgang til skole og helsetjenester. Nyabuoi (5) er ett av disse barna.

Den nye staten vil bli blant de landene i verden med høyest barne- og mødredødelighet.

  • Det er rundt 4,2 millioner barn i Sør-Sudan. De utgjør omtrent 51 prosent av befolkningen.
  • Halvparten av Sør-Sudans 8,2 millioner innbyggere lever på under en dollar dagen.
  • Ett av ni barn dør før de fyller fem år
  • En av sju mødre dør under eller umiddelbart etter en fødsel
  • Det er én trenet lege per 100 000 mennesker.
  • Nesten en fjerdedel (22 prosent) av alle barna i Sør-Sudan er akutt underernærte.
  • Ett av ti barn vil fullføre barneskolen. Tre ganger så mange gutter som jenter går på skolen, og andelen av barna som dropper ut av skolen er det høyeste i verden.
  • Forventet levealder i Sør-Sudan er 42 år.


Redd Barna er en av få hjelpeorganisasjoner som er på plass i samtlige av Sør-Sudans stater. Vi deler ut mat, tak over hodet og medisiner til barn som er på flukt i sitt eget land, i tillegg til å gjenforene barn som er på egenhånd med familiemedlemmer. Redd Barna bygger også skoler, deler ut tusenvis av skolebøker og deltar i treningen av tusenvis av lærere for at de skal bli bedre rustet til å utdanne og beskytte sårbare barn.