Foto: Redd Barna/Kristin Ingebrigtsen
Gjeterguttene i Karamoja får utdanning takket være Redd Barnas fleksible skoler.

– Nå vil mange barn som tidligere ikke ha fått utdanning, kunne gå på skole. Gjennom uformell utdanning slipper de å måtte velge mellom å få utdanning og å skaffe seg og sin familie et levebrød, sier Topher Mugumya, politisk rådgiver i Redd Barnas Uganda-kontor.

Selv om Uganda har innført skolegang for alle, har rundt to millioner barn hittil ikke fått innfridd sin rett til utdanning. Det skjer enten fordi de er fattige og må skaffe familien inntekter eller fordi de er nomader og mangler fast bosted. Andre barn har mistet verdifulle år med skolegang på grunn av krig og konflikt.

 Uformell skolegang er et mer fleksibelt utdanningsopplegg som gir rom for alternative former for skolegang. Slik kan alle barn få tid og mulighet til å gå på skolen uavhengig av livssituasjon.

Utdanning til unge mødre

– Mange jenter som ble tatt til fange under krigen i Nord-Uganda fødte barn i fangenskap. De må nå jobbe for å forsørge egne barn, men er selv fremdeles barn med rett på utdanning. Gjennom uformell utdanning som er tilpasset deres behov slipper de å ta valget mellom å selv få utdanning og å ta vare på sine egne barn, forteller Mugumya.

Foto: Redd Barna/Monica Sydgård
Topher Mugumya er politisk rådgiver ved Redd Barnas Uganda-kontor.

I 2008 kunne Redd Barna feire at uformell utdanning ble en del av det ugandiske skolesystemet. Nå er prosessen i full gang med å få myndighetene til å implementere loven, å sette av penger til uformelle utdanningssentre og å trene og lønne lærere i uformell utdanning som en del av landets eget utdanningssystem. 

Redd Barna pionerer

– Samarbeidet med ugandiske utdanningsmyndigheter er et godt eksempel på hvordan Redd Barna gjør pionerarbeid for å få til varige og positive endringer for barn. Vellykkede programmer kan gi inspirasjon til og skaleres opp av myndighetene som en del av deres ansvar for å innfri rettighetene til barna i eget land, sier Mugumya.

Redd Barna startet først selv med et utdanningsprosjekt som heter ABEK, en forkortelse for "Alternativ grunnutdanning i Karamoja". Karamoja, som ligger nordøst i Uganda, er den minst utviklede regionen i landet. Her lever folk på svært tradisjonelt vis. De fleste lever av kvegdrift og mange er nomader.

Foto: Redd Barna/Kristin Ingebrigtsen
Karamoja er den minst utviklede regionen i Uganda. Her lever folk på svært tradisjonelt vis av kvegdrift, og mange er nomader. Nå får imidlertid barna utdanning gjennom Redd Barnas vellykkete ABEK-prosjekt.

Barn arbeider fra de er veldig unge; gutter gjeter kyr, mens jenter sanker ved, lager mat og passer på søsken. Redd Barna har tilbudt disse barna undervisning med fleksibel skoletid tilpasset barnas dag. Innholdet er spesielt tilpasset barnas hverdag slik at kunnskapen og evnene de får er relevante, nyttige og håndterbare for barna og deres lokalsamfunn.

 – Redd Barna viste først at det var mulig å gi uformell utdanning til disse barna. Nå vil det komme mange flere barn til gode fordi utdanningsprogrammet skaleres opp av ugandiske myndigheter, sier Topher Mugumya.

 Del av utdanningssystemet

Redd Barnas ANEK-program har nå blitt del av det nasjonale utdanningssystemet for Uganda. Liknende former for fleksible og tilpassede skoleformer skal innføres i andre deler av landet hvor det er behov for det.

 Dette bidrar til at flere barn i Uganda får en reell mulighet til å gå på skole. Mugumya forteller at de møter sterke historier fra barn om hvordan utdanning gir dem mulighet til et bedre liv.

– En ung gutt som var involvert i væpnede raid av kveg kom en dag innom en av våre uformelle utdanningssentre. Han ble interessert i undervisningen. Nå går han på videregående utdanning og vil bli lege, sier Topher Mugumya.