Foto: Redd Barna/Sanjay Colony
22 år gamle Promila fra Indias hovedstad New Delhi mistet en sønn i lungebetennelse.

De siste 20 årene har India opplevd høy økonomisk vekst og landet har blitt en betydelig global politisk og økonomisk aktør. Likevel kommer ingen land i verden i nærheten av Indias meningsløse barnedødelighet. Dette må tas på alvor. 13. til 14. november arrangeres Partners Forum i Delhi, India, hvor verdens ledere og organisasjoner skal diskutere barnedødelighet.

– Vi er ikke trygge på at norske myndigheter har forstått alvoret. Norge må be India slutte å bryte barns menneskerettigheter til liv og helse. Norges strategi for samarbeid mellom Norge og India er dominert av samarbeid rundt forskning, næringsutvikling, helse og ren energi. Vi savner norsk og internasjonalt politisk press på indiske myndigheter til å gjøre noe med årsakene til de store sosiale forskjellene, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Redd Barna mener at det ikke trengs ikke et teknologisk, medisinsk gjennombrudd for å stoppe barnedødeligheten og sikre fattiges og rike lik tilgang på helsetjenester. Andre land som er mye fattigere enn India har løst dette bedre. Og noen delstater i India som Kerala og Tamil Nadu viser vei.

Åtte av ti indere vet ikke at to millioner barn dør

En ny undersøkelse viser at åtte av ti av Indias store middelklasse undervurderer nivåene av spedbarnsdødelighet i landet. Selv om nær 60 prosent av de spurte mener at problemene med spedbarnsdødelighet er veldig alvorlig i India, svarer åtte av ti at de ikke vet at nesten to millioner barn dør årlig før de fyller fem på grunn av sykdommer og forhold som er lettere å endre på.

– Det er tragisk at åtte av ti indere ikke vet hvor mange barn som dør. Om de hadde visst hvor billig og enkelt det er å hindre barn i å dø ville de blitt overrasket. Dessverre finnes det ikke noe stort press for forandring i India – mye takket være offentlig mangel på kunnskap, sier Wang.

Det er The Global Movement for Children – en koalisjon av organisasjoner som CARE, Unicef, Plan, Redd Barna og World Vision som har gjennomført gallupundersøkelsen for å forstå hvordan innflytelsesrike deler av det indiske samfunnet ser på temaet spedbarnsdødelighet.

Foto: Redd Barna
Åtte av ti indiere vet ikke at nesten to millioner barn dør årlig før de fyller fem på grunn av sykdommer og forhold som er lettere å endre på.

India må ta en lederrolle internasjonalt

– Redd Barna mener at tiden er overmoden for India til å ta en lederrolle internasjonalt i kampen mot spedbarnsdødelighet. Vi vet at det er mulig å stoppe barnedødeligheten gjennom å utjevne forskjeller mellom mennesker og sikre de fattige lik tilgang på helsetjenester som de rike, sier Wang.

Redd Barna vet av erfaring fra andre land og fra Indias beste delstater at framgangen for spedbarns- og mødrehelse henger sammen med en inkluderende og vellykket økonomisk utvikling. Med politisk vilje og riktig politikk kan India nå tusenårsmål 4 og redusere barnedødeligheten dramatisk.

Dette må til for å redusere barnedødeligheten 

For å redusere den høye barnedødeligheten blant Indias fattigste barn trengs det en samlet innsats mot grunnleggende årsaker – det som hindrer fattige barn og deres familier tilgang til helsestell, tilstrekkelig mat, rent vann og trygg hygiene, for ikke å glemme utdanning. I praksis må en rekke hindringer som diskriminering og fordommer ryddes av veien.

National Rural Health Mission – distriktenes helsemyndighet – må ha blikket rettet på sosial inkludering av daliter og adivasier (kasteløse og urfolk) og deres tilgang til helsestell. Helsearbeidere må få bedre opplæring i å takle skadelige tradisjoner rundt fødsel og barndom. En måte kan være å støtte indiske organisasjoner og lokalsamfunn, og internasjonale organisasjoner som er pionerer i å arbeide lokalt med slike problemer.

På alle nivå må indiske politiske ledere øke innsatsen mot feilernæring. De må støtte amming, næringstilskudd, hjelp til barn og mødre, ernæringsopplæring, behandling av akutt diaré, matsikkerhetssystemer og en bedre tilpasset landbruksproduksjon. Myndigheten må også sette seg mål for reduksjon av spedbarnsdødelighet på alle nivå, inkludert planer for hvordan det skal gjøres.