Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Syriske barn blir frarøvet barndommen sin. Barn er direkte mål for de stridende partene i konflikten, og mange barn får ikke nok mat eller et ordentlig sted å sove. Denne to år gamle gutten holder til i en midlertidig flyktningleir langs den syriske grensen.

I en ny rapport,

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 (Barndom i kryssild), som markerer at det er to år siden volden startet i Syria, beskrives det hvordan barn er blitt hardt rammet av den blodige konflikten. Mange barn får ikke nok mat, de bor i låver, parker og huler, de har fått skolegangen avbrutt og må gjøre sitt fornødne på åpen gate fordi hjemmene deres og vann- og kloakksystemer er ødelagt.

Rapporten viser til studier gjort av flyktningbarn, utført av Bahcesehir-universitetet i Tyrkia, og med støtte fra det norske Folkehelseinstituttet. Studiene avslører hvordan barn har vært direkte mål for de stridende partene i krigen. Et av tre barn har blitt slått, sparket eller beskutt.

- Kombinasjonen av et samfunn i sammenbrudd og flere enn tre millioner mennesker internt fordrevne gjør det riktig å si at mange barn nå mister sin barndom på grunn av konflikten, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Inne i Syria har familier ikke råd til varme siden brensel har blitt fem ganger så dyrt. Skolebenker har blitt stjålet og brukt som ved. Også i flyktningleirene strever folk med å holde varmen.

Store konsekvenser for barna

Rapporten viser hvordan unge gutter blir brukt av de stridende partene til løpegutter, barnesoldater og menneskelige skjold helt fremme ved frontlinjene. Unge jenter er blitt giftet bort tidlig for å «beskytte» dem mot trusselen om seksuelle overgrep.

Hovedfunnene i rapporten er:
• Tusenvis av barn står i fare for å bli underernært etter hvert som det ikke lenger produseres mat og lagrene tar slutt. «Hvorfor vi dro? På grunn av sult. Mat, det var ikke noe. Ikke noe brød. Hvis jeg hadde blitt igjen ville barna mine dødd av sult.» - Rami, trebarnsfar.

• Millioner av barn er tvunget ut av hjemme sine og tusenvis bor i parker, låver og huler. «Vi var 13 til sammen, stappet inn i ett rom. Vi forlot ikke det rommet på to uker.» - Yasmine, 12 år.

• Jenter blir giftet bort tidlig i et forsøk på å «beskytte» dem mot trusselen om seksuelle overgrep. «Min datter er 16 og hun elsket å gå på skolen. Hun er uskyldig og veldig pen. Jeg vet at menn skader kvinner. Vi kunne ikke beskytte henne, så vi måtte gifte henne bort. Hun trengte en til å beskytte henne.» Um Ali, mor til 12 barn.

• Familier har ikke hatt råd til varme denne vinteren ettersom avgiftene til brensel i noen tilfeller er blitt femdoblet. «I et område av Syria der Redd Barna jobber ble skolebenker stjålet for å brukes til ved. Dette er desperate tiltak for å holde varmen, men som dessverre går utover barnas muligheter til lek og læring.» - Barndom i kryssild-rapporten. 

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Til sammen en million mennesker, halvparten av dem barn, har forlatt Syria, som denne fire år gamle jenta. Redd Barna oppfordrer partene til å legge ned våpnene, og ber om ubegrenset og sikker tilgang til befolkningsgrupper i stor nød.

Barns liv står på spill

- For millioner av syriske barn har barndommens uskyld blitt erstattet med en meningsløs virkelighet, å forsøke å overleve denne vonde krigen, sier Wang.

- Mange bor under svært vanskelige kår, kjemper for å finne nok mat, og står uten medisiner dersom de skulle bli syke. Samfunnet har brutt sammen, og i de verste tilfellene har sult og terror erstattet skolegang for de yngste. Vi kan ikke la dette fortsette, for mange barns liv står på spill, fortsetter Tove R. Wang. Forrige uke besøkte hun Libanon og så hvordan Bekaa-dalen nå oversvømmes av nye flyktninger. I 2012 besøkte hun grensebyene i Jordan to ganger. Til sammen én million mennesker, halvparten barn, har forlatt Syria.

Studien gjort av Bahcesehir-universitetet viser omfanget av overgrepene mot syriske barn som har flyktet til Tyrkia. Nesten én av tre sa de hadde kommet bort fra andre familiemedlemmer på grunn av konflikten. Tre av fire hadde opplevd at en nær venn eller medlem av familien hadde dødd. Mange viser tegn til stress og har følelsesmessige vanskeligheter når de prøver å forstå situasjonen de har havnet i.

Redd Barna, som driver nødhjelpsarbeid inne i Syria og i nabolandene, ber om ubegrenset og sikker tilgang til befolkningsgrupper som er i stor nød. Organisasjonen oppfordrer partene til å legge ned våpnene.

Gå til denne siden for å lese mer om krisen og se hvordan du kan støtte vårt arbeid.