Foto: Redd Barna
Ilina Nasrin (til høyre) og Safia Khatun eer begge ledere på Redd Barnas senter. – Vi ser at barna bringer håp til hele leiren når de synger og leker og er i gang med dagliglivet igjen, sier Ilina Nasrin.

Kraftig regnvær og flom tvang i slutten av juli flere millioner mennesker i den indiske delstaten Assam til å flykte fra sine hjem. Distriktet Morigaon er særlig hard rammet.
Folk fra åtte omkringliggende landsbyer måtte flykte til nabolandsbyen Baramari Pam da elven Brahmaputra flommet langt over sine grenser. Vannmassene feide unna og ødela hele landsbyer.

Familiene fra de åtte landsbyene som ble hjemløse i naturkatastrofen  bor fremdeles i Baramari Pam. De lever i midlertidige hytter i en leir av plattformer som er hevet på stylter et stykke over bakken.

Under slike vanskelige leveforhold er det viktig at barn får noen faste holdepunkter, som kan gi dem følelsen av normalitet tilbake. Derfor har Redd Barna startet et senter for barna. Mellom 8 og 12 hver dag kan alle barna i leiren komme dit og delta i aktiviteter. Gjennom lek og læring sammen med jevnaldrende kan de lettere bearbeide traumene og de dramatiske opplevelsene fra flommen.

– Her får barna delta i en rekke aktiviteter. Den daglige rutinen består av bønn, kreative leker og at barna lærer nye sanger og dikt, forteller Ilina Nasrin, som er en av aktivitetslederne på senteret.

Vikitg aktivitetstilbud

På signal fra Ilina stiller 30 barn seg opp på linje sortert etter høyden. Så synger de Indias nasjonalsang ”Jana Gana Mana” til applaus fra alle de voksne som er til stede.

Foto: Redd Barna
Helsen til de flomrammede barna i landsbyen Baramari Pam er blitt mye bedre etter at de sluttet å bade i helsefarlig flomvann hele dagen, og i stedet fikk tilbud om å leke og lære i Redd Barnas senter.

Mehnaz (13) er ett av barna som deltar i koret. Før naturkatastrofen gikk hun i åttende klasse i nabolandsbyen Pakoriguri, men etter flommen kommer hun hver dag til Redd Barnas senter.

– Jeg måtte slutte på skolen da bygningen ble ødelagt av flommen. Nå kommer jeg hit, og jeg er kjempeglad for å ha fått et sted der jeg kan møte vennene mine og vi kan leke sammen. Men jeg vil veldig gjerne fullføre studiene mine og bli en stor, viktig person, sier hun.

Mehnaz har fått ansvar for å lede de yngre barna gjennom dagens bønn og sang.

Redd Barna har utstyrt senteret med en rekke leker, som ballspill, hoppetau, sendeplater, brettspill og tegne- og malesaker. Mehnaz er stolt når hun forteller at hun er den flinkeste til å hoppe tau.

Foto: Redd Barna
Mehnaz har fått ansvar for å lede de yngre barna gjennom dagens bønn og sang.

Farlig flomvann

I områdene rundt Baramari Pam er jordene fremdeles dekket av stillestående, sølete flomvann. Hit går barna ofte for å bade. Det kan være svært farlig for helsen, for slikt forurenset flomvann kan lett spre sykdommer. Men tidligere har de ikke hatt noe annet å gjøre.

Etter at Redd Barna startet opp senteret sitt, ser Ilina en klar endring i barnas oppførsel.

– I på noe bedre å gjøre, tilbrakte mange av barna hele dagen i vannet med å bade og plaske. Det har gjort dem sårbare for utslett og andre sykdommer. Men etter at vi åpnet senteret 24. juli, ser vi at barna kommer hit til oss i stedet. Nå har de fått rutine inn i livet sitt igjen, sier Ilina.

Foto: Redd Barna
Noen av guttene på Redd Barna-senteret spiller spillet "carom", en form for biljard.

Bedre helse

Deltakelse på senteret har ført til en bedring i barnas helse. I tillegg har hjelpeorganisasjonen Oxfam satt opp to toaletter for lokalsamfunnet på plattformene. Selv om leiren er trang, er den ren og med et høyere fokus på hygiene. Familiene renser nå drikkevannet sitt med tabletter de får fra Redd Barna.

– Antallet tilfeller av diaré har vært mye færre i august. Barna lærer også om god hygiene her. Vi har også en klubb der mødrene kan møtes og diskutere problemer og lære mer om hvordan sykdommer kan unngås. Vi ser at barna bringer håp til hele leiren når de synger og leker og er i gang med dagliglivet igjen, sier Ilina Nasrin.