Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
– Det har vært et utrolig engasjement fra tannhelsesekretærer, tannpleiere og andre tannleger. Uten en samlet innsats hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Anne Rønneberg. Her sammen med sine kolleger.

– Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt hos barn fordi vi følger dem jevnlig. Mistenker vi omsorgssvikt og overgrep, er det derfor enormt viktig å tørre å si i fra, sier tannlege Anne Rønneberg.

I dag vant hun Redd Barnas årlige rettighetspris for sitt arbeid. Rønneberg har brukt store deler av sin yrkeskarriere for å jobbe for at tannlegene skal ta ansvar og melde fra til barneverntjenesten og politiet dersom de mistenker overgrep.

– Årets vinner har brukt sitt vanlige yrket til å gjøre noe ekstra og veldig viktig for barn. Hennes innsats har gjort at flere barn har blitt sett og at saken har kommet høyt opp på agendaen hos barnevern og beslutningstakere, sa nestleder i Redd Barnas hovedstyre Kirsti Coward da hun delte ut prisen.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Anne Rønneberg var glad for utmerkelsen. Tidligere vinnere av Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris er Supernytt, Kongen og Landsforeningen for barnevernsbarn.

– En stor ære

Eglantyne Jebb-prisen  er oppkalt etter kvinnen som startet Redd Barna. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller andre som har gjort en innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Det var en ydmyk og takknemlig prisvinner som kom opp på scenen til stor applaus i dag.

– Det er en stor ære å få prisen og jeg kan ennå ikke forstå det. Jeg er svært takknemlig, og vil takke mine fantastiske kollegaer og tidligere barneombud Reidar Hjermann for deres støtte og samarbeid, sa Rønneberg i talen sin.

Anne Rønneberg er opptatt av å se barna. Hun stiller barna åpne spørsmål og er oppmerksom på unormal adferd. Men hvordan kan man vite om et barn er utsatt for overgrep?

– Det er vanskelig å oppdage overgrep, men ulike signaler og adferd som avviker fra ”det normale” kan gi grunn til bekymring. Noen av barna brekker seg når de får noe i munnen. Eller de er livredde og får angst av å komme inn på tannlegekontoret. Så er det opp til barnevernet å finne ut om det er grunn til bekymring eller ei, sier hun.

Eglantyne Jebb-prisen ble delt ut på Redd Barnas årlige rettighetsseminar. I år var temaet asylbarns rettigheter, og blant andre FN-rådgiver på barnerettigheter Thomas Hammerberg og barneombud Anne Lindboe holdt innlegg.