Foto: Redd Barna/Suleiman Hatoum
– Krigen i Syria er en krig mot barn, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Redd Barna har hentet inn sjokkerende vitnemål fra syriske flyktninger som har flyktet over grensen til Jordan og Libanon. Intervjuene har avslørt at barn har vært direkte mål i brutale angrep, vært vitne til at foreldrene, søsken og slektninger har blitt drept, og har selv opplevd eller vært vitne til sjokkerende opplevelser.

– Døde kropper og skadede mennesker lå hjelpeløst rundt på bakken. Jeg fant kroppsdeler overalt. Hunder spiste døde kroppsdeler to dager etter massakren, forteller Hassan (14).

– En seks år gammel gutt ble torturert mer enn noen andre i det rommet. Han overlevde i tre dager før han døde, forteller Weal (16).

– De hengte meg ned fra taket etter håndleddene med føttene hengende over bakken. Så slo de meg, forteller Khalid (15).

– De var ingenting de ikke gjorde for å skade oss, forteller Nur (9). 

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Nå må barns vitneutsagn straks dokumenteres, slik at de som har begått overgrepene mot barna stilles til ansvar for sine handlinger etter krigens slutt, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Krig mot barn

– Krigen i Syria er en krig mot barn. Syriske barn blir utsatt for ufattelige, grusomme voldshandlinger. Barna trenger sårt hjelp og oppfølging for å komme seg igjennom de sjokkerende opplevelsene. Nå må barns vitneutsagn straks dokumenteres, slik at de som har begått overgrepene mot barna stilles til ansvar for sine handlinger etter krigens slutt, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

I dag starter Redd Barna en internasjonal underskriftskampanje for å be FNs generalsekretær Ban Ki-moon, sammen med FNs medlemsland, om å trappe opp dokumentasjonen av forbrytelsene mot barn i Syria. Hensikten er at partene i konflikten skal kunne stilles for retten etter krigens slutt.

Traumatiserte barn

Redd Barna viser til at det er begått brudd mot samtlige punkter i FN-resolusjon 1612, som ble vedtatt i 2005 for å rette fokus mot barns situasjon i krig. Resolusjonen inneholder et system for å rapportere overgrep mot barn direkte til Sikkerhetsrådet. Wang peker på at FN må sette inn mer ressurser for å overvåke og dokumentere overgrepene.

Foto: Redd Barna/Suleiman Hatoum
65 prosent av flyktningene fra Syria er barn. Blant dem er Ali (4).

– Våre ansatte ser barn som skader seg selv fysisk, har mareritt, tisser i sengen om natten, utøver vold mot andre barn og viser tegn til sorg, sier Wang.

65 prosent av flyktningene er barn

65 prosent av flyktningene er barn. Syriske barna har vært vitne til grusom vold. Redd Barna identifiserer de mest sårbare barna og gir dem den hjelpen de trenger for å takle traumene. Vi har også spesielle skoleklasser for flyktningbarna fra Syria for å sikre at de ikke går glipp av viktig utdanning.

På FNs høynivåmøte 26. september vil den humanitære situasjonen i Syria diskuteres. Redd Barna ber om at deltagerne på møtet vil be FN om at forbrytelsene mot barn dokumenteres og at partene stilles til ansvar for handlingene sine etter krigens slutt.

Redd Barnas arbeid for syriske flyktningbarn

Redd Barna har arbeidet i regionen i nærmere 60 år. Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan og Irak. Her deler vi ut mat, medisiner, rent vann og presenninger. Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og gir barn et midlertidig skoletilbud. Redd Barna hjelper også barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer.

Vi samarbeider tett med FN, og står klare til å gå inn med humanitær hjelp til Syria så snart vi får tilgang.

Skriv under underskriftskampanjen mot overgrepene i Syria her >

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.