Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Vi takker alle som har signert oppropet for barna i Syria. Vi er svært fornøyd med at så mange som 6487 mennesker i Norge har valgt å engasjere seg i saken, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Siden slutten av september har Redd Barna hatt en internasjonal underskriftskampanje. Kampanjen ber FN om å sikre at forbrytelsene mot syriske barn blir dokumentert, slik at partene kan stilles til ansvar for handlingene sine etter krigens slutt.

– Krigen i Syria er en krig mot barn. Syriske barn blir utsatt for ufattelig grusomme voldshandlinger. Barna trenger sårt hjelp og oppfølging for å komme seg igjennom de sjokkerende opplevelsene. Budskapet til FN er at barns vitneutsagn straks må bli dokumentert, slik at de som har begått overgrepene mot barna stilles til ansvar for sine handlinger etter krigens slutt, sier Wang.

Underskriftene er overlevert

Forrige fredag overleverte generalsekretæren i internasjonale Redd Barna, Jasmine Whitbread, 60 705 underskrifter til FNs spesialrepresentant for barn i krig og konflikt, Leila Zerrougui. Hun mottok underskriftene på vegne av FNs generalsekretær

– Vi vil rette en takk til alle som har signert oppropet for barna i Syria. Vi er svært fornøyd med at så mange som 6487 mennesker i Norge og 60 705 internasjonalt har valgt å slutte seg til saken, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Rundt to millioner mennesker er hjemløse i Syria som følge av konflikten. Over 400 000 syrere har flyktet til utlandet, ifølge FN. I løpet av utgangen av året kan tallet stige til 750 000.

Foto: Redd Barna
Redd Barna ber FN må sette inn ressurser for å overvåke og dokumentere overgrepene mot barn i Syria. Illustrasjonsfoto fra Jordan.

Traumatiserte barn 

Redd Barna viser til at det er begått brudd mot samtlige punkter i FN-resolusjon 1612, som ble vedtatt i 2005 for å rette fokus mot barns situasjon i krig. Resolusjonen inneholder et system for å rapportere overgrep mot barn direkte til Sikkerhetsrådet. Wang peker på at FN må sette inn mer ressurser for å overvåke og dokumentere overgrepene.

– Våre ansatte ser barn som skader seg selv fysisk, har mareritt, tisser i sengen om natten, utøver vold mot andre barn og viser tegn til sorg, sier Wang.