Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit

– Hvordan kan den skremmende brutaliteten mot barn i Syria forklares?

– Regimets maktbruk overfor mindreårige var den utløsende faktoren for opprøret som startet i Syria for 18 måneder siden. En 13 år gammel gutt som ble tatt av regimet for å ha tagget regime-kritikk på en vegg, ble angivelig torturert til døde. Etter dette har drap og tortur av barn gått som en rød tråd gjennom hele den syriske borgerkrigen. Misbruk av barn har kommet tidlig inn i konflikten og på en veldig uheldig måte, sier Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit. 

– Hva vil regimet oppnå?

– Alle er enige om at tortur og drap av barn er helt forkastelig. Samtidig er dette det ultimate skrekk-virkemiddelet for å få folk til å la være å demonstrere og opponere. Folk kan kanskje ta sjansen på å bli drept eller torturert for saken sin, men det er noe helt annet å risikere mishandling og drap på egne barn. Å drepe barn sender et klart signal: «Det ikke er grenser for hva vi vil gjøre med familien din hvis du slutter deg til opprørerne».

Hver uke strømmer nye flyktninger til Syrias naboland Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

Men hvordan kan hemningene vi normalt har mot å drepe uskyldige barn bare forsvinne?

– Det er en veldig farlig dynamikk som starter når noen først har drept barn: «våre fiender er villig til å gjøre alt, til og med drap på barn. Dette er fienden villig til å gjøre mot våre barn – nå skal vi vise dem hvordan det kjennes.» Da blir det så viktig å stoppe motstanderne at alle virkemidler kan tas i bruk, inkludert å drepe fiendens barn. Og så blir hemningene borte hos noen.

Er det bare regimet til Bashar Al-Assad som kan klandres?

– Begge sider har ansvar for den situasjonen som barn i Syria har kommet i. Begge parter mener at motparten dreper og torturerer barn, noe som bygger opp under forestillingen om at motparten må bekjempes for enhver pris og med ethvert virkemiddel. Det har etter sigende forekommet massakrer hvor titalls barn under 12 år har blitt regelrett slaktet ned, til dels med kniv. Hvem som står bak disse hendelsene er uklart, men begge parter anklager fienden. Uansett kommer barna verst ut.

Foto: Redd Barna/Suleiman Hatoum
Syrian families now living in Baalbek, Lebanon, after fleeing form Homs, Syria.

Er situasjonen for barn i Syra spesielt ille?

– Slik som borgerkrigen har utviklet seg, kan en trygt si at syriske barn blir utsatt for grusomheter som vi heldigvis sjelden ser. Overlagte drap på barn er den ultimate krigsforbrytelse. De forekommer oftest i den type borgerkrig Syria nå befinner seg i.

Ser du noen løsning på dette?

– Den syriske borgerkrigen, med sine fryktelige overgrep, vil komme til en ende. Spørsmålet er hvordan, når og hva det vil koste. Det er svært mange andre utenforstående aktører fra hele regionen som nå kriger i Syria. Den syriske sivilbefolkningen – særlig barna - betaler en uhyggelig høy pris: De er fanget i et skrekk-kabinett som de selv ikke har regien på, med Iran på den ene siden og Saudi-Arabia på den andre, i tillegg til deres støttespillere, både andre land i regionen og stormakter. Til syvende og sist har mye av dynamikken i konflikten ikke noe med Syria å gjøre.

Når vil borgerkrigen ta slutt?

– Det kan skje ting som kan endre interessene til de utenforstående partene som nå er i strupen på hverandre i Midtøsten, slik at partene blir presset til forhandlingsbordet. Men skjebnen til de syriske flyktningene kommer nok langt nede på den agendaen, sier Cecilie Hellestveit.