Foto: Redd Barna
De tre brødrene Enrique, Melvin og Luis må jobbe for å skaffe barn til sine tre yngste brødre, etter at kaffeavlingene slo feil.

– Tidligere var dette den lykkeligste tiden på året, da pappa kom tilbake fra kaffeplantasjene. I år er situasjonen veldig trist, forteller Enrique (9).

Enrique bor sammen med faren Mariano, mor Maria og de seks søsknene i byen Jocotán i Guatemala, i et område kalt «Den tørre korridoren».

Han og de to brødrene, Melvin og Luis husker godt hvordan de brukte å feire når faren kom hjem med mais og bønner og penger til å kjøpe sko.

Nå er situasjonen kritisk, for Enriques og de rundt 415 000 familiene som bor i Guatemala, Nicaragua, Honduras og El Salvador.

Til sammen 2,3 millioner mennesker rammet – 1,18 millioner av dem er barn.

– Vi har fortsatt maislefser, men pappa har ikke nok penger til å kjøpe bønner, og det er bønnesuppe vi spiser mest av, sier Melvin.

De tre yngste brødrene hans har allerede måttet få behandling for akutt feilernæring på et rehabiliteringssenter i nærheten.

Foto: Redd Barna
Mor Maria og Marianosammen med sine seks barn i huset sitt i Jocotán, Guatemala.

Kaffe-sykdom skaper fattigdom

Krisen begynte i 2013, da kaffeplantasjene på et område stort som Europa, ble angrepet av en sopp-sykdom som medførte såkalt kaffe-rust.

Sykdommen fører til at plantene mister bladene og at mange av kaffebønnene aldri modner slik de skal. Dette reduserer muligheten for Mariano, og andre som dyrker eller høster kaffebønner, til å tjene nok penger for å forsørge familien.

Mens Mariano tidligere tjente tilsvarende 1500 kroner for 15 dagers høsting, tjener han nå under en fjerdedel.

Dette kan fort få alvorlige konsekvenser for familier, som ikke kan skaffe inntekter på annen måte. Da kaffeprisene falt som følge av overproduksjon i 2001 ble det rapportert en økning i antall barn som døde av matmangel.

Nå melder helse- og ernæringssenteret i Jocotán i Guatemala, der nesten halvparten av alle barn under fem år lider av akutt feilernæring, at det samme kan være i ferd med å gjenta seg. Antallet barn som har blitt innlagt for alvorlig akutt feilernæring ble nesten doblet i fjor, da kaffekrisen begynte.

Også OCHA rapporterte om en økning i tilfeller feilernæring på 22 prosent i 2014, sammenliknet med samme periode i 2012.

Skulle gått på skole

Marianos tre eldste sønner har aldri selv hatt noen leker, men har likevel fått gå på skole. Nå må de slutte på skolen og jobben med å samle og selge fyringsved.

Men også de andre landene er hardt rammet. I Nicaragua blir foreldre tvunget til å ta barna ut av skolen for å kunne skaffe næring til familien.

– Jeg kan ikke sende barna på skolen lenger, fordi jeg ikke har råd til sko til barna. Og de kan ikke gå barføtt og skitne på skolen, forteller familiefaren Bernardino i Rancho Grande i Nicaragua.

Redd Barna har jobbet i mange år, både i de nå hardest rammede områdene i Guatemala og Nicaragua. I Nicaragua jobbes det blant annet for tiden med å bedre produksjonen av alternative matkilder, som mais, bønner og rise, i tillegg til å gi støtte til bedre oppbevaring av livsnødvendige matvarer.

I tillegg jobber Redd Barna i Guatemala både med å gi barn skolegang, beskyttelse og med rehabilitering av barn med funksjonsnedsettelser.

Foto: Redd Barna
Coffee Rust Response Map