Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Regjeringen vil ikke overføre omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.

Regjeringen vil ikke overføre omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, slik de lovte i den første Soria Moria-erklæringen. Redd Barna er dypt skuffet over at asylsøkerbarn over 15 år ikke får de samme rettighetene som andre barn.

I tre år har regjeringen sagt at det kommer altfor mange enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år, til at det er mulig å overføre omsorgen for dem til barnevernet. Men i 2010 kom det langt færre enslige barn til Norge, det var en nedgang på hele 68 prosent fra 2009.

– Nå kan de ikke skylde på antallet lengre. Regjeringen driver systematisk diskriminering av enslige asylsøkerbarn over 15 år. Også FNs barnekomité har sagt at Norge må utvide ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også barn på 15 til 17 år som planlagt.

Styrker barnevernet

I Barne- og likestillingsdepartementets budsjett er det lagt opp til en styrking av barnevernet på hele 390 millioner. 240 millioner går til det kommunale barnevernet, resten til det statlige.

– Dette er veldig bra. Redd Barna har lenge jobbet for å få regjeringen til å styrke barnevernets kapasitet og kompetanse, og for å få øremerket midlene til barnevernet. Dette er en god start på det vi har kjempet for, sier Wang.

Men Redd Barna mener også at siden barnevernet nå blir styrket, så vil de ha bedre kapasitet til å ta over omsorgen for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er glad for at regjeringen opprettholder et høyt bistandsnivå, men mener milliarden spart til flyktningutgifter burde gått til fattigdomsbekjempelse.

Opprettholder bistandsnivået

Redd Barna er glade for at regjeringen opprettholder et høyt bistandsnivå og er ledende på bistand i en internasjonal sammenheng ved å sette av over 1 prosent av BNI til bistand. Bistandsbudsjettet går likevel ned med 1 milliard på grunn av reduserte flyktningutgifter.

FN har nylig avsluttet toppmøtet om tusenårsmålene som fastslo at verden trenger en mangedobling av den internasjonale innsatsen for å oppnå reduksjon i barnedødeligheten, stanse utbredelsen av aids og sikre utdanning for alle.

Den politiske lederrollen Norge har tatt internasjonalt for barne- og mødrehelse er riktig, og Redd Barna ønsker tilsvarende innsats innen utdanning.

– Milliarden regjeringen sparer til flyktningutgifter burde ikke kuttes, men gå til fattigdomsreduksjon i landene som trenger det mest. Her kunne regjeringen styrket innsatsen til tusenårsmålene, latt vær å kutte bistanden til Afrika og økt andelen av bistandsbudsjettet som går til utdanning – som Stortinget har bedt dem om, sier Wang.

Redd Barna synes det er bra at regjeringen i økende grad satser på naturkatastrofer og forebygging av dem.

– Regjeringen vektlegger barn og unges rettigheter og særskilte behov i humanitære kriser og naturkatastrofer. Det er positivt, sier Wang.