Foto: Redd Barna
- 24. desember landet Redd Barnas første fly med nødhjelpssendinger som presenninger, vannbeholdere og kjøkkenutstyr. Vi planlegger ytterligere nødhjelpssendinger de kommende dagene, sier utenlandssjef Sigrid Bay i Redd Barna.

Barn har blitt tvunget på flukt fra sine hjem, skadet og drept som følge av kamphandlingene i Sør-Sudan. Til nå er 121.600 mennesker internt fordrevne og 63.000 bor på FN-baser.

- Redd Barna er svært bekymret for barna. De er spesielt utsatt for vold, overgrep og å komme bort fra sine foreldre. Vi kartlegger nå hvilke barn som har kommet bort fra sin familie slik at de kan få den støtten de trenger og om mulig gjenforenes med sine familier, sier utenlandssjef Sigrid Bay i Redd Barna.

Første nødhjelpsfly 24. desember

Barn opplever et økede og akutt behov for humanitær assistanse. Redd Barnas ansatte i Bor har sett flere barn med skuddskader. De forteller også at FN-basen er alvorlig overbelastet med mangel på mat, vann helsehjelp og frykt for at sykdommer som spesielt rammer barna skal spre seg.

- 24. desember landet Redd Barnas første fly med nødhjelpssendinger som presenninger, vannbeholdere og kjøkkenutstyr. Vi planlegger ytterligere nødhjelpssendinger de kommende dagene, sier Bay.

Ber partene finne fredelig løsning

- De voldelige sammenstøtene er et stort tilbakeskritt for barna i ett av verdens nyeste land. Sør-Sudan strever allerede med dårlige helsetjenester, høy barnedødelighet og et av de svakeste utdanningstilbudene i verden, sier Bay.

En ny, voldelig konflikt kan få alvorlige konsekvenser for barns rett til liv og utvikling.

- Alle parter må forplikte seg til å ende den pågående konflikten. De må sikre at ingen flere barneliv settes i fare og at nødhjelp når alle som trenger det, sier Bay.

Internasjonale Redd Barna har vært tilstede i Sør-Sudan i mer enn 20 år. Vi har operasjoner I 8 av Sør-Sudans 10 stater med programmer for utdanning, helse og ernæring, beskyttelse av barn, barns rettigheter, matsikkerhet og en humanitær respons som nådde mer enn en halv million mennesker i fjor.