Foto: Redd Barna
I Sierra Leone har jevnlige helsesjekker og kontakt med helsearbeidere etter fødsel reddet mange liv.

I Sierra Leone har innføringen av gratis helsetjenester hatt en betydelig effekt for gravide, nybakte mødre og barn under fem år. Redd Barna har sammen med partnerorganisasjoner påvirket myndighetene i landet til å fjerne egenandelen på helsetjenester.

Etter ordningen ble innført, har antallet barn som får hjelp ved helsestasjonene økt med 180 prosent. Redd Barna støtter lokale organisasjoner, og gjør dem i stand til å ansvarliggjøre myndighetene i landet.

Bekjemper lungebetennelse

I Etiopia har en av Redd Barnas vellykkede kampanjer blitt videreført av landets helsemyndigheter. Kampanjen gikk ut på å lære opp lokale helsearbeidere i å gi diagnoser og behandle sykdommer som lungebetennelse og underernæring. Lungebetennelse topper listen av sykdommer som tar livet av barn under fem år.

Redd Barna bistår nå de etiopiske helsemyndighetene med å utvikle retningslinjer for arbeidet og i å gjennomføre opplæringen av helsearbeiderne. Målet er å redusere antall barn som dør av lungebetennelse fra 25 prosent til tre-fem prosent innen tre år.

Effekten av arbeidet vil vi se når helsetjenestene blir tilgjengelig rundt om i landet. Slik kan om lag 300 000 liv reddes i løpet av de fem kommende årene.

Foto: Redd Barna/Amadou Mbodj
Mata (30) jobber ved en helseklinikk i Bida i Nigeria. Tiltross for de dårlige forholdene holder klinikken en gjennomsnittsstandard i Nigeria. Mata er optimist og fortsetter arbeidet med de daglige utfordringene.

Ny helselov skal redusere barnedødeligheten

I Nigeria har Redd Barna kommet ett skritt nærmere en etterlengtet helselov. Landets helsemyndigheter har lovet at den nye helseloven skal undertegnes innen første oktober.

Redd Barna og flere samarbeidspartnere har jobbet utrettelig med å påvirke Nigerias helsemyndigheter til å skrive under den nye helseloven. Loven inneholder blant annet at barnedødelighet skal bekjempes gjennom en pakke av grunnleggende helsetjenester.

Dette vil være et viktig gjennombrudd for arbeidet for å redusere barnedødeligheten i Nigeria, og en positiv utvikling for arbeidet med å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015.

Besøk nettsiden til "Alle som en" her >