1,3 millioner mennesker har registrert seg som flyktninger i Syrias naboland siden konflikten brøt ut for to år siden. 700 000 av disse kom i 2013. I virkeligheten er tallet mye høyere, da mange unngår å registrere seg.

I Libanon har 421 000 flyktninger registrert seg. Den voldsomme økningen i flyktninger gjør at mange står utenfor helsevesenet også her. De ansatte ved Redd Barnas helsesenter i Bar Elias opplever derfor stor takknemlighet fra pasientene sine, forteller Redd Barnas helserådgiver Nellie Ghusayni. Se intervjuet med henne her:

- Det er skrikende behov for denne tjenesten, forteller Nellie fra helsesenteret i Bar Elias i Libanon. - Vi får inn pasienter som har reist i over en time for å komme hit, fordi de har hørt de kan få gratis helsesjekk her.

Månedsvis uten tilsyn

- Helsen blant de syriske flyktningene er forferdelig. Dette er mennesker som ikke har hatt tilgang på helsetjenester over lang tid i Syria. For eksempel har vi mange gravide her som har gått månedsvis uten legetilsyn. Når de kommer til Libanon, vet de heller ikke hvor de skal gå. Dette forverrer situasjonen, forteller hun.

- Om ikke opplevelsene fra Syria er nok, er leveforholdene ille for flyktningene også her. Sykdommer sprer seg derfor raskt.

Føder uten lege

- I Libanon har det vært mange prematurfødsler, siden mange gravide ikke har vært hos lege gjennom svangerskapet. Vi ser derfor at mange av kvinnene som kommer hit, som kanskje har gått gravide i fire måneder uten sjekk, er svært takknemlige for oppfølgingen de får. Det betyr mye for dem, sier Ghuysani.

Helsesenteret i Bar Elias i Libanon, mottar finansiering fra norske Redd Barna. Pengene går til lønn for leger og sykepleiere, utvikling av senteret og grunnleggende opplæring i barne- og mødrehelse til flyktningene.