Foto: Frederic Courbet/PANOS PICTURES
Den nye klagemekanismen gir barn som ikke får gå på skole, rett til å klage på dette til et internasjonalt organ.

I dag ble det endelig klart at FNs Menneskerettighetsråd stemmer for å opprette en ny protokoll til FNs Barnekonvensjon som vil kunne gi barn mulighet til å klage inn brudd på konvensjonen til et internasjonalt organ. Dermed ender en årelang diskriminering av barn i FN-systemet. FNs barnekonvensjon har nemlig vært den eneste av FNs menneskerettighetskonvensjoner som ikke har gitt mulighet for å påklage brudd på konvensjonen.

- Redd Barna er til stede på bakken i mer enn 120 land, og ser et skrikende behov for en slik klagemulighet. Det gjelder spesielt i land der barns rettigheter står svakt og de nasjonale domstolene ikke fungerer. Millioner av barn lever i land som ikke prioriterer barns rett til å gå på skole eller bli beskyttet. For dem vil en klagemulighet kunne ha stor betydning, sier Redd  Barnas generalsekretær Tove R. Wang. 

På verdensplan er det derfor stor grunn til å feire denne viktige begivenheten. Redd Barna anser beslutningen som den største juridiske seieren for barns rettigheter internasjonalt siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt for 22 år siden.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Norge var et av de første landene som gjorde Barnekonvensjonen til en del av den nasjonale lovgivningen. Likevel har Norge vært en bremsekloss i å få vedtatt klagemuligheten for barn.

Norge musestille

Redd Barna har lenge ment at Norge burde ha vært pådriver for å få på plass denne klageordningen, utenriksminister Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger uttalt i Stortinget at Norge har grunnleggende betenkeligheter med å støtte klageordningen. Begrunnelsen er blant annet at den vil kunne innsnevre det demokratiske handlingsrommet i Norge.

Norge er som kjent medlem av FNs Menneskerettighetsråd og Norges skepsis er blitt lagt merke til både når den er uttrykt eksplisitt i forhandlingene, men i minst like høy grad når Norge som ellers er kjent som et foregangsland på barns rettigheter, plutselig ble musestille.

Det har vakt oppsikt at Norge har vært en bremsekloss, istedenfor å stille seg i første rekke som forkjemper for barns rettigheter, slik en vanligvis forventer.

- Ingen hadde vært bedre i stand til å ta en internasjonal forkjemperrolle for barns rettigheter enn Norge. Norge som hadde verdens første barneombud, og som var et av de første landene til å gjøre FNs barnekonvensjon til en del av nasjonal lov.  Vi forventer at Ap, SV og Sp nå følger opp, og at forslaget ratifiseres så snart det er ferdig behandlet i FN. Noe annet vil svært  oppsiktsvekkende, sier Wang. Representanter fra en samlet opposisjonen krevde i et innlegg i Dagbladet i april at Regjeringen måtte støtte forslaget.