Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og Reidar Hjermann kom alle med sine løfter, skrevet ned på en tavle.

Redd Barna arrangerte et folkemøte i Den Norske Opera & Ballett, hvor alle ministrene deltok, sammen med barneombud Reidar Hjermann og familieterapeut Øivind Aschjem. Barn fra Hagen skole i Nittedal og barneombudets ungdomspanel hadde forberedt spørsmål til de voksne. I tillegg ble de voksne bedt om å skrive ned et løfte om hva de kunne gjøre på en tavle.

Kom med løfter

Etter at barna hadde stilt spørsmål til de voksne i panelet, stilte de voksne spørsmål til barna. Et av spørsmålene til barna var: Hva kan voksne gjøre for at barn skal tørre å si fra?

Til det svarte barna at barn må få informasjon om hvor de kan si fra, og at noen bør reise rundt å  besøke skoler med denne informasjonen. Etter at debatten mellom barn og voksne var ferdig, var det tid for at de voksne skulle vise frem løftene sine.
Familieterapeut Øivind Aschjem var først ut. På hans tavle stod det:
Jeg lover å si til alle barn ”Det er ikke din skyld” og ”Du er god nok som du er”.

 Så var det justisminister Knut Storberget, som kom med et konkret løfte:
Jeg lover å åpne flere barnehus i Norge.

Etterpå kom barneombud Reidar Hjermann med sin tavle, hvor det stod:
Jeg skal sørge for at enda fler foreldre forstår hvor viktig det er for barn å vokse opp med kjærlighet, i fred og uten vold.

Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken lovte å:
Sørge for at flere barn får hjelp av barnevernet, blant annet ved å sørge for at flere voksne jobber der.

 Til slutt kom kunnskapsminister Kristin Halvorsen med sitt løfte, som var å:
Trene alle voksne som jobber i skoler og barnehager til å se barn som mishandles, og å tro på dem, og å gjøre noe med det.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Justisminister Knut Storberget sa i debatten at det viktigste vi kan gjøre, er å forstyrre.

Vold er ødeleggende

Justisminister Knut Storberget åpnet med å si at det viktigste vi kan gjøre er å forstyrre.
- Mange vet ikke hvor de skal si fra. Derfor har vi opprettet en alarmtelefon for barn og unge, og også bygget seks barnehus i Norge, hvor barn som er utsatt for vold kan komme, sier Storberget.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fremhevet at det har skjedd mye positivt de siste årene som har bidratt til å bekjempe vold mot barn og vold i oppdragelsen. Barneloven har blitt endret. Det står nå at all form for vold mot barn er forbudt i Norge, selv lette klaps er forbudt. 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen synes det viktigste er at de som jobber med barn, må se barn og ta barna på alvor.
- De voksne må bli trent slik at de kan gripe inn, sier Halvorsen.
Barneombud Reidar Hjermann sier hans oppgave er å følge med på de som bestemmer overfor barn.

- Barn skal ha det best mulig. Det å bli slått når man er barn, ødelegger forholdet mellom voksne og barn, sier Hjermann.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommmerseth
Marianne Borgen, her sammen med generalsekretær Tove R. Wang, ønsker seg flere ressurser til å hjelpe utsatte barn.

Krav til regjeringen

Vennligst Forstyrr! har vært Redd Barnas kampanje mot vold og overgrep mot barn i Norge. Nå avsluttes kampanjen, men arbeidet mot vold og overgrep fortsetter.

-  Alle kampanjer har en begynnelse og en slutt. Men vi skal fortsette å arbeide for de flere titusener av norske barn som hvert eneste år blir utsatt for vold og krenkelser fra noen i familien eller noen som står dem nær, sier lederen av Redd Barnas norgesprogram, Marianne Borgen.

Hun sier seg fornøyd med at regjeringen har bidratt til å skape åpenhet rundt det vanskelige emnet, men er utålmodig og krever mer ressurser til å hjelpe utsatte barn.

- Når barnevernet nå mottar flere bekymringsmeldinger enn tidligere, melder mange kommuner om at de har begrenset kapasitet til å håndtere slike saker. Derfor er det et viktig krav fra oss til barneminister Audun Lysbakken og regjeringen at de stiller midler til rådighet slik at kommunene kan hjelpe barna, sier Marianne Borgen.