Foto: Norgesglasset
I Trondheim og flere andre steder i Norge gikk medlemmer og frivillige fra Redd Barna rundt og hang opp flyers på dører eller la dem i postkassene. Flyersen sier når og hvordan du skal melde fra bekymring for et barn.

Redd Barnas forstyrringsuker fikk før de startet et stort oppslag på nrk.no.  Norgesglasset i NRK P1 fulgte opp med å være ute sammen med folk fra Redd Barna i Trondheim som hang opp skilt med "Vennligst forstyrr!" på ytterdørene til folk. Inger Elisabeth Einan, regionkonsulent i Midt-Norge og kampanjeleder, forteller at Redd Barna ønsker å sette fokus på vold, overgrep og omsorgssvikt som rammer barn.

- Vi arrangerer forstyrringsukene for at alle voksne i Norge skal kjenne på sitt ansvar i forhold til alle barn i Norge. Vi ønsker at folk skal melde fra hvis de er bekymret for et barn de kjenner. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har krav på beskyttelse mot vold og overgrep og at det er samfunnets ansvar å sørge for at de blir beskyttet, sier Einan.

Konferanser og utstilling

Foto: www.reddesmaa.no
Utstillingen "Hvis klær kunne fortelle2" ble vist flere steder under fortyrringsukene. Utstillingen fokuserer på mødre som overgripere, minoritetsspråklige barn som blir utsatt for vold og overgrep og den gode barndommen.

I Trondheim arrangerte Redd Barna også en barnerettighetslunsj om alvorlig begrensing av barn og unges frihet, og viste utstillingen «Hvis klær kunne fortelle2» for 300 ungdomsskoleelever. Utstillingen består av klær, utstyr og historier som dokumenterer hva barn i Norge blir utsatt for. Elevene fikk en introduksjon, de skrev brev og hadde samlinger etter utstillingen. I tillegg hadde Redd Barna et arrangement på kvelden, Temmelig hemmelig, om barns møte med krenkelser i egen familie i forbindelse med utstillingen.

I region Sør deltok Redd Barna på en konferanse om vold i regi av Kristiansand kommune. Redd Barna hadde stand og en utstilling med tegninger som barn har laget etter at de har sett animasjonsfilmen «Sinna Mann». Redd Barna på forhånd hadde vist og snakket om filmen på skoler i Grimstad. I Mandal arrangerte Redd Barnas lokallag en konferanse om vold. Konferansen ble dekket av Lindesnes Avis, både med en forhåndssak, en leder om temaet og en reportasje fra konferansen. I Skien og Arendal deltok engasjerte frivillige på en postkasseaksjon, hvor de la flyeren om å vennligst forstyrre i postkassene.

Foto: Lisbeth Michelsen
I Fauske kom Silje Berggrav og holdt foredrag om barn fra minoritetsfamilier som ikke får hjelp når mor eller far slår.

Søkelys på vold mot barn

Barnerettighetsfrokosten i Tromsø ble dekket av avisa iTromsø. Tema for frokosten var barns rett til beskyttelse mot vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, med innlegg om mistanke og avdekking, barn som krenkes seksuelt og avhør av barn. Frokosten fant sted på Perspektivet Museum med godt over 30 deltakere, og representanter fra flere organer som arbeider med barnesaker. I region Nord arrangerte også Fauske lokallag et foredrag med Silje Berggrav, som har skrevet rapporten "Tåler noen barn mer juling?"  for Redd Barna. Rapporten og foredraget handlet om hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier, og ble på forhånd omtalt i Avisa Nordland.

Mye oppmerksomhet

I Oslo arrangerte Redd Barna en barnerettighetsfrokost hvor temaet var hva som skal til for at barnevernet kan gi alle barn som trenger det nødvendig og riktig hjelp. Som en del av det spurte Redd Barna om regjeringens kommende kommunereform vil bidra til bedre beskyttelse av voldsutsatte barn og unge. Kommunal Rapport dekket temaet. Og videre i region Øst bidro Larvik lokallag til en konferanse som het «Se meg redd meg»,  arrangert av Trine Pettersen, som selv har en sterk historie.  Det har også vært aksjonsdager i flere regioner, hvor frivillige har delt ut flyers og informert. Og i Bergen har utstillingen «Hvis klær kunne fortelle2»» hengt på Lagunen kjøpesenter. Mange lokale og regionale aviser tok også inn leserinnlegg om forstyrringsukene, som ble sendt inn av regionkontorene og lokallagene. Alt i alt har det vært mye oppmerksomhet rundt forstyrringsukene, og Redd Barna håper flere voksne nå blir mer bevisste på sitt ansvar for barn som ikke har det bra.