Foto: Redd Barna
Redd Barna er bekymret for at flere barn blir utsatt for overgrep og menneskehandel.

I forrige uke kom det frem at antallet anmeldte overgrep mot barn har økt med 75 prosent de siste ti årene. Redd Barna advarte mot at også antall overgrep begått av nordmenn mot barn i andre land trolig har økt.

- Vi vet av erfaring at overgrep mot barn i utlandet er svært utbredt. Likevel er det et forsømt område i kriminalitetsbekjempelsen, sier Brynjar Nilsen, rådgiver i Redd Barna.

Barn som utnyttes seksuelt av voksne, kan være ofre for menneskehandel. Barn utgjør nesten tretti prosent av alle som utsettes for menneskehandel i verden.

Barn er ofre

Ofre for menneskehandel kan være barn som har kommet til et fremmed land for å tjene sine bakmenn ved å drive prostitusjon eller andre seksuelle tjenester, utnytting i kriminell virksomhet, tigging, gateartisteri, tvangsarbeid eller organdonasjon. Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som utsettes for menneskehandel i Norge. Men det er både snakk om barn innenfor asylsøkersystemet og barn som oppholder seg i Norge illegalt eller under dekke av å være turister eller barn av mennesker som ikke egentlig er deres foreldre. Dette er en vanskelig gruppe å få oversikt over. Men det kommer stadig inn meldinger fra transittmottak om barn som kan være mulige ofre for menneskehandel.

Foto: goallover.org
Justisdepartementet kommer snart med en ny handlingsplan mot menneskehandel.

Markering foran Stortinget

Torsdag 26. august arrangerer Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon og The Body Shop en markering foran Stortinget kl.15.00. Sammen oppfordrer de myndighetene til å bedre beskyttelsen av barn og unge mot menneskehandel. Etterpå kommer ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking for Sexual Purpose) med en rapport om norske myndigheters arbeid mot menneskehandel, med ECPATs anbefalinger. Flere ledende norske fagfolk som arbeider mot menneskehandel vil holde innlegg på Litteraturhuset i Oslo fra kl.16 til kl.18.

- Redd Barna ønsker også å sette fokus på hva vi som enkeltpersoner kan gjøre for å bekjempe menneskehandel, sier Marianne Borgen, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Ny handlingsplan

Justisdepartementet kommer nå snart med en ny handlingsplan mot menneskehandel. Redd Barna venter spent på den nye handlingsplanen, og forventer et sterkt fokus på barn som ofre for menneskehandel i den nye planen.

- Menneskehandel er et stort internasjonalt problem, det er vår tids moderne slavehandel. Vi håper at regjeringen vil sette inn mye mer ressurser for å bekjempe dette problemet, sier Borgen.

Redd Barna ønsker selv å jobbe mer mot menneskehandel, og kommer til å søke midler for prosjekter som omhandler dette temaet. Redd Barna drev et prosjekt som het Hvisk i tre år. Hvisk sto for Hjelpe, Vite, Informere, Sikre og Koordinere. Hvisk jobbet både med barn som var blitt handlet med eller som sto i fare for å bli handlet med, samt fagfolk og voksne som kom i kontakt med barn de mistenker kan være ofre for menneskehandel.