Foto: Karoline Hjorth
Sosialt ansvar er bra for alle parter, er disse tre enige om: Charlotte Hagelund, leder for samfunnsansvar i Accenture, Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna og Kai Gulbrandsen, administrerende direktør i Princess.

Princess ble engasjert i Redd Barnas arbeid under Rødenesedagen for tre år siden. Dette har utviklet seg til et tett og godt samarbeid, som både bedrift og organisasjon har glede av.

Foto: Karoline Hjorth
Administrerende direktør Kai Gulbrandsen i Princess sier samarbeidet med Redd Barna har skapt en enorm stolthet blant de ansatte.

- Redd Barna har skapt engasjement i staben. Vi i Princess gjør det vi er gode på: vi selger enkelte produkter til inntekt for Redd Barna, og vi samler inn penger. Når vi bruker vår kunnskap om salg og vårt engasjement om Redd Barnas sak, blir det flotte resultater. Ingenting er vel mer motiverende enn å selge produkter som selges til inntekt for Redd Barna. På få år har vi samlet inn 4-5 millioner kroner. Dette er vi alle i Princess stolte av, fortalte Kai Gulbrandsen til et lydhørt publikum.

Integrert strategi

En annen bedrift som har et stort sosialt engasjement, er det internasjonale konsulentfirmaet Accenture. Kontakten ble opprettet i 2004 da bedriften ga en donasjon til Redd Barna. Etter dette har både ledelse og ansatte engasjert seg. Mange ansatte er med på Redd Barna lønnsgiv, og enkelte er også med på frivillig arbeid, blant annet for unge på asylmottak. I tillegg bidrar Accenture med sin kompetanse i flere prosjekter innad i Redd Barna. 

Foto: Karoline Hjorth
Charlotte Hagelund, leder for samfunnsansvar i Accenture, mener Redd Barnas fokus på utdanning er spesielt spennende.

- Bedrifters samfunnsansvar kan utøves på mange måter, både på økonomisk og et mer praktisk plan, understreket Charlotte Hagelund som er leder for samfunnsansvar i Accenture Norge.

- Når mange ulike ressurser trekker sammen, blir resultatet bra. For vårt selskap som er en kunnskapsbedrift, er Redd Barnas fokus på utdanning spesielt spennende. Samfunnsansvar er helt integrert i vår strategi, fortalte Hagelund. Hun spurte hva samarbeidet ga av verdi tilbake til bedriften, og svaret var klart:

Merverdi for begge parter

- Når Accenture utøver sitt samfunnsansvar, skapes det merverdi både hos Redd Barna og hos oss. Å ta sosialt ansvar er også et signal til omverden om at bedriften har modenhet og kapasitet, noe som forteller at vi kan løse andre oppgaver og utfordringer. Samarbeidet gir de ansatte stolthet over at vi produserer noe av verdi på et større plan, og at vi tar del i noe viktig sammen med våre kollegaer. Det knytter oss sammen som selskap. Vi har fremdeles mye igjen som vi skal gjøre sammen med Redd Barna, avsluttet Charlotte Hagelund.

Redd Barnas generalsekretær Tove Wang var også til stede på frokostmøtet. For henne og organisasjonen hun representerer, er næringslivet uvurderlige støttespillere.

- Det er viktig for oss å ha gode partnere i næringslivet. Dette er et samarbeid der alle parter gjør det de er gode på. Det dreier seg om penger slik at vi kan drive prosjektene våre, men også om profilering utad og faglig støtte. Engasjementet fra bedriftene som støtter oss smitter, sier Tove Wang.