Redd Barna har sendt forslag til barneminister Audun Lysbakken om å opprette en egen havarikommisjon ved barnedrap. Kommisjonen vil gå gjennom offentlige og andre instansers innsats og koordinering rundt et barn som har blitt drept, og rundt familien til det drepte barnet. Formålet med en slik kommisjon er å forebygge grove voldshandlinger og barnedrap, ved å styrke systemfokuset.

– I de tilfellene der barn dør som følge av voldsutøvelse fra omsorgspersoner vil barnet som regel ha vært utsatt for vold i lengre perioder. Det er derfor grunn til å utvide fokus fra det rent strafferettslige til arenaene rundt barnet: skole, barnehage, barnevern, idrettslag, korps, helsesenter og eventuelt krisesenter, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Foto: SV
SVs Akhtar Chaudry mener havarikommisjonen vil styrke barns rettssikkerhet.

Store mørketall

Akhtar Chaudry, SVs justispolitiske talsmann på Stortinget, er positiv til forslaget om en egen kommisjon ved barnedrap.

- Vold og omsorgssvikt mot barn kan få fatale konsekvenser. Samfunnet og vi som folkevalgte må derfor snu alle steiner for å gi barna bedre rettssikkerhet og trygghet i det norske samfunnet, sier Chaudry til Aftenposten.

Nye tall som NRK har funnet frem til, viser at så mange som ni barn under tre år dør hvert år som følge av mishandling og omsorgssvikt. Og enda er mørketallene store, ifølge Helsetilsynet. Redd Barna ønsker å sikre og systematisere kunnskap om årsaker og de ulike erfaringer barnedrapssaker gir. Chaudry vil at Lysbakken skal jobbe videre med Redd Barnas forslag.

- Dette er veldig alvorlige tall. De nye barnedrapstallene viser hvor viktig det er at vi gjør alt vi kan for å forebygge vold mot barn, og i ytterste konsekvens også drap mot barn, sier Marianne Borgen.

Foto: Frp
Frps Per Sandberg ser på havarikommisjonen som et nytt verktøy for å styrke barns rettsvern.

Nye verktøy

Leder av Stortingets justiskomité, Per Sandberg fra Frp, er også positiv til kommisjonsforslaget.

- Om en kommisjon skal være permanent, være en spesialgruppe under Kripos eller få en annen form, får det videre arbeidet vise. Jeg tror imidlertid at nye verktøy er viktig i kampen for å få tettet igjen de hull som faktisk finnes når det gjelder barns rettsvern, sier Sandberg.

Flere andre politikere støtter også forslaget. Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet, som er leder av familie- og kulturkomiteén på Stortinget, mener det ligger tyngde bak forslaget.

- Redd Barna har enormt mye kompetanse på dette området, og når de snakker er det verdt å lytte. Derfor ønsker jeg at vi skal arbeide videre med forslaget, sier Gjul. Øivind Håbrekke fra KrF synes også forslaget er interessant.

- For å forebygge må vi ha kunnskap, og da må vi samle og systematisere, sier Håbrekke.

Redd Barna er glade for all støtten forslaget om havarikommisjon har fått fra politikere og fagmiljøer.

- Vi synes det er flott at så mange støtter forslaget. Det er positivt at mange vil bidra til å forebygge vold, overgrep og drap mot barn. I forslaget ber vi Lysbakken om å utrede en modell for en kommisjon for barnedrap. Nå som vi ser den politiske støtten til forslaget, forutsetter vi at Lysbakken vil sette ned et utvalg som utreder dette, sier Borgen.