Foto: Redd Barna
Felicite sitter i samtalerommet til Redd Barna. Hun ble voldtatt av en militsleder, som nå sitter i fengsel. Barn i flyktningleire er sårbare for å bli utsatt for overgrep, og Redd Barna jobber for å bedre barns beskyttelse i leirene.

Redd Barna la denne uken frem rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
som viser at av dem som opplever seksualisert vold, er mer enn 80 prosent jenter og gutter under 18 år. De fleste av dem blir voldtatt. I arbeidet med rapporten har Redd Barna fått høre om barn som er blitt drept etter voldtekter, og jenter og gutter som har blitt kidnappet og misbrukt av væpnede styrker og grupper. Barn helt ned i to­årsalderen har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra lærere, religiøse ledere og familiemedlemmer.

Overfalt av militsleder

Et av de mange vitneutsagnene kommer fra 13 år gamle Félicité (navnet er endret), som måtte flykte fra landsbyen sin på grunn av konflikten i Øst-Kongo i 2012. Hele familien ble bosatt i en flyktningleir like utenfor Goma, hvor moren hennes greide å starte en liten forretning. En dag moren var dratt på markedet, kom lederen for en lokal væpnet gruppe, og Félicité serverte ham. Mannen ble sittende til mørket falt på. Moren hennes var ennå ikke kommet hjem. Det var da militslederen kastet seg over henne.

 - Han tok tak i meg - han rev av meg klærne - toppen og skjørtet mitt. Jeg begynte å skrike, men han holdt hånden over munnen min, forteller hun til Redd Barnas representant.

Militslederen var i gang med å voldta henne da moren kom tilbake fra markedet.
 - Plutselig mistet han grepet om munnen min, og jeg greide å rope på mamma. Hun stormet inn og begynte å rope på hjelp. Det kom folk fra teltene rundt oss, og de greide å fange mannen. Så tok de ham til soldatene og politiet, og avhørte meg og moren min. De puttet mannen i fengsel - han er der fortsatt, fortalte hun i januar i år.

Foto: Redd Barna/Francesca Tosarelli
Christine ble voldtatt av en gutt i flyktningleiren. Redd Barna sørget for at Christine fikk mediskinsk hjelp, og følger nå opp henne og familien hennes. Mange barn som blir utsatt for overgrep, får ikke den hjelpen de trenger.

Mangler midler

Félicité får nå oppfølging fra PAMI, en organisasjon som samarbeider med Redd Barna. Det er imidlertid ikke alle som får hjelp. Det mangler nemlig midler både til å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og til å hjelpe barn som har vært utsatt for seksualisert vold.

 - De nyeste tallene viser at det knapt finnes midler til å dekke en fjerdedel av det nødvendige budsjettet for å beskytte barn og kvinner i nødsituasjoner. Vi er bekymret, sier Kristin Ingebrigtsen, temarådgiver i Redd Barna.

En annen jente fra DR Kongo, er Christine (navnet er endret) på 17 år. Christine og familien hennes ble fordrevet fra hjemmet sitt til en leir nær Goma når konflikten blusset opp i november 2012. I februar i år ble Christine voldtatt av en gutt i flyktningleiren.

 – Det største problemet her er seksuelle overgrep. Jeg ble voldtatt for noen få uker siden, her i leiren. Jeg hadde gitt mine yngre søsken mat, og gikk for å ta en dusj. Mine foreldre var hos naboene. Da jeg kom tilbake til teltet vårt, sto det en gutt der. Jeg skjønte ikke at jeg var i fare, så jeg satte frem en stol til ham utenfor teltet. Da jeg gikk inn i teltet, fulgte han etter meg. Han hadde sett at foreldrene mine ikke var der. Han dyttet meg ned på sengen, og begynte å voldta meg. Jeg ropte høyt etter hjelp, jeg prøvde å dytte ham vekk, men han var mye sterkere enn meg. De yngre søsknene mine var utenfor, og de løp til naboene for å hente hjelp. Moren min kom, og da nektet gutten for alt. Men vi tok ham med til politiet i leiren, og så dro jeg på sykehuset, forteller Christine.

Foto: Redd Barna/Francesca Tosarelli
Christine tror folk ville la være å begå overgrep, hvis de visste at de ville bli straffet for det. Redd Barna jobber for at alle som begår overgrep mot barn skal straffeforfølges.

Stiller krav

Redd Barna sørget for at Christine fikk medisinsk hjelp, og følger nå opp henne og familien hennes. Christine har forklart seg til politiet for å få gutten dømt. Han sitter nå i fengsel.

- Jeg hadde hørt om jenter som var blitt overfalt i leirene. Jeg tror dette skjer på grunn av fattigdom og konflikt. Jeg kjenner meg ikke trygg i leiren. Når jeg tenker på det som skjedde, føler jeg meg forferdelig. Men jeg er glad han er i fengsel nå, for han har skadet meg. Jeg vil be de som har makt om å sørge for at overgripere blir straffet. Kanskje folk vil slutte med det, hvis de vet de blir straffet, sier Christine.

Redd Barna krever nå at det skaffes nok midler til både å forebygge seksuelle overgrep mot barn i konfliktområder, og til å hjelpe de som har blitt utsatt for overgrep. I tillegg må de som begår overgrep mot barn straffeforfølges.