Foto: Fra filmen "Fredag ettermiddag"
Lena Kristin Ellingsen spiller moren i filmen. På utsiden er hun en ung, pen mor, men hjemmet er preget av rusmisbruk, ustabilitet og stadige flyttinger.

Det var dramatiker Lena Steimler som fikk ideen til filmen. Hun har skrevet manus og er prosjektleder. Ideen fikk hun når hun snakket med spesialrådgiver Kari Gamst, som har skrevet «Barnesamtalen i barnevernet- en håndbok i kommunikasjon med barn». Gamst har jobbet mye med hvordan man best kan snakke med barn om vanskelige temaer. Steimler tenkte da på hva som skjer i en liten kommune hvor barnevernet ikke har beredskap etter stengetid, og ønsket å skrive et filmmanus om dette. Gjennom Gamst fikk Steimler kontakt med Redd Barna, som både hjalp henne med å finne frem til aktuelle steder for å søke om finansiering av filmen, og med prosjektbeskrivelsen.

Det skjulte i hjemmet

Filmen er basert på research, og samtaler med barnevernsansatte, helsesøstre og andre som jobber med barn. Steimler ønsket å vise frem det skjulte i hjemmet, med ustabile foreldre, rusmisbruk og omsorgssvikt.
- Historien handler om en liten gutt, som er etnisk norsk, og som tilsynelatende ser ut som om han har det bra. Han har en pen ung mor, som heller ikke viser at det er noe galt på utsiden. Men moren flytter fra kommune til kommune etter hvert som noen begynner å få mistanke om at det er noe galt i hjemmet, sier Steimler.
Steimler ville også at den som til slutt varsler barnevernet om hvor alvorlig situasjonen er, skulle være en innvandrer som har litt språkproblemer, og som ønsker å være anonym.
- Jeg ville utfordre folks vante forestillinger. At varsleren vil være anonym, har også noe å si for hvordan meldingen blir oppfattet, sier hun.

Foto: Fra filmen "Fredag ettermiddag"
Jonas i filmen er sju år. Han spilles av Mikkel Mæhlum Farner, som også var sju år når han spilte inn filmen. Jonas har samtaler med både helsesøster og en barnevernspedagog, men strever med å fortelle hvordan han egentlig har det.

I filmen er det også en helsesøster på skolen som har en samtale med den lille gutten, som heter Jonas i filmen. Jonas er sju år. Han spilles av Mikkel Mæhlum Farner, som også var sju år når han spilte inn filmen. Helsesøsteren spilles av Grethe Halvorsen Beck, som er ledende helsesøster i Sandefjord. Hun skal nå vise filmen for helse- og velferdsetaten i Sandefjord.

Diskutere problemstillinger

Novellefilmen «Fredag ettermiddag» er nå ferdig, men til høsten kommer en utvidet refleksjons- og diskusjonsversjon av filmen. Den inneholder flere stopp med tekstplakater om problemstillinger og spørsmål til det som skjer i filmen. Meningen er at de som ser filmen skal diskutere hva som blir gjort, hva som burde ha blitt gjort og hva de selv ville gjort. Undervisningsfilmen henvender seg mot barnevern, helse- og skoleetaten, og undervisning på høyskoler og universiteter innenfor barnevern. Den vil også være en viktig motivasjon for alle som arbeider med barnets beste som perspektiv. En av problemstillingene dreier seg om at barnevernspedagogen i filmen må vurdere om gutten skal sendes hjem eller vernes mot moren sin. Moren spilles av Lena Kristin Ellingsen, og Thorbjørn Harr spiller barnevernspedagogen. Prosjektleder Steimler ønsker at små kommuner skal vise filmen til sine nyansatte, og diskutere hva de burde gjøre hvis de får en lignende sak.

Foto: Fra filmen "Fredag ettermiddag"
Thorbjørn Harr spiller barnevernspedagogen som skal håndtere bekymringsmeldingene om Jonas. Filmen henvender seg mot barnevern, helse- og skoleetaten, og undervisning på høyskoler og universiteter innenfor barnevern.

- Det er mange nyansatte i barnevernet, og det er viktig at de får snakket om disse problemstillingene med de som er mer erfarne. I filmen vil jeg også vise at barnevernspedagoger og barnevernsledere har et eget liv, sier Steimler.
I refleksjons- og diskusjonsfilmen er det et tillegg, som handler om hva som har skjedd etter at novellefilmen slutter. En psykolog og barnevernet har da en samtale om veien videre for mor og barn. Under samtalen viser filmen hverdagen til Jonas og moren hans etter at det har gått litt tid.

 

Se filmen Fredag ettermiddag her, og last ned brukermanualen.