Foto: Redd Barna
– Det er fremdeles mange voksne som trenger å anerkjenne barns rett til å delta, sier Ingrid Fiskaa.

Sammen med representanter fra det norske Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Zimbabwe besøkte Ingrid Fiskaa Redd Barnas prosjekter i Marondera, en by 72 kilometer øst for hovedstaden Harare. Her møtte de barn og frivillige fra lokale barnekomiteer og diskuterte barns rettigheter.

Marondera har  rundt 55 000 innbyggere, 19 000 av dem er barn under 18 år – 3500 av disse er foreldreløse. I 2002 inngikk Redd Barna et samarbeid med byrådet i Marondera, for å fremme barns beskyttelse og sikre samarbeid om velferdssaker som angår barn. Byrådet har nå et eget budsjett for barn og verdsetter barns deltakelse.

Foto: Redd Barna
Barna i The Fight Club fortalte at retten til utdanning og beskyttelse er noen av rettighetene de mener er viktigst.

Gode kunnskaper om sine rettigheter

Fiskaa møtte barn fra gruppen The Fight Club som er for- og ledet av barn. Klubben støttes av Redd Barna, og har som formål å bekjempe alle former for overgrep mot barn, øke bevisstheten om barns rettigheter og kjempe mot diskriminering av barn. De fleste medlemmene er svært fattige og sårbare. Mange er foreldreløse og bor alene med andre søsken, eller hos besteforeldre, og flere er rammet av hiv og aids.

Til tross for deres vanskelige hverdag påpekte barna ovenfor statssekretæren at de har gode kunnskaper om sine rettigheter.

– Før jeg ble med i The Fight Club kjente jeg ikke til de rettighetene jeg har som barn. Nå vet jeg at jeg har rett til utdanning, rett til å delta og jeg vet også hvordan jeg på best mulig måte kan beskytte meg for å forhindre og bli smittet av hiv og aids, forteller Yvonne.

– Jeg vet også at jeg kan jeg beskytte meg mot barnemishandling og at jeg må melde fra til politiet dersom noen prøver å misbruke meg eller andre barn, fortsetter Yvonne.

Roste de frivillige

Da statssekretæren spurte hvilke rettigheter barna anså som viktige, påpekte de retten til utdanning, liv, husly, deltakelse, uttrykke seg, samt retten til beskyttelse mot alle former for overgrep og retten til å ikke bli diskriminert.

Barna fortalte også statssekretæren om hvordan de ser for seg det ideelle samfunnet å bo i: Et samfunn hvor ingen barn lever på gata, hvor det ikke foregår barnemishandling og hvor alle barn får gå på skole.

På møtet var det også tilstede representanter fra en lokal komitee for beskyttelse av barn, Community Mothers. De fortalte Fiskaa om deres rolle i lokalsamfunnet, som er å beskytte barn, identifisere foreldreløse barn, kartlegge deres behov, beskytter dem og gi dem moderlig omsorg. Gruppen er også inkludert i et nettverk med andre organisasjoner som tilbyr støtte til barn. I tillegg er de involvert i innsamlingsaktiviteter, som har som mål å kunne betale skolepenger til foreldreløse barn i Marondera.

Etter møtet roste Fiskaa Community Mothers.

– Det var oppmuntrende å høre hva de frivillig gjør for alle disse barna. Likevel er det fremdeles mange voksne verden rundt som fremdeles trenger å anerkjenne barns rett til å delta.

Samarbeidet mellom Redd Barna og byrådet i Marondera har vært med på å gi støtte både til Fight Club og Community Mothers gjennom opplæring, økonomisk støtte til prosjekter, som for eksempel skoleuniformer, medisinsk behandling og skolepenger.