Foto: Redd Barna/Riccardo Venturi
Italia har ikke kapasitet til å ta imot alle asylsøkerne som kommer, så mange er nødt til å bo på gaten.

12 generalsekretærer fra internasjonale Redd Barna oppfordrer nå EU og dens medlemsstater til å sette barns rettigheter og beskyttelse i fokus i håndteringen av flyktning-, asyl- og migrerende barns situasjon etter urolighetene i Midtøsten. Mange mennesker flykter nå fra land som Libya og Tunisia til Europa, deriblant mange barn som er spesielt sårbare i en slik situasjon.

Sprengt kapasitet

Italia er et av landene som har merket størst økning i antall ankomster, og deres mottakskapasitet er nå overbelastet. Samtidig fortsetter norske myndigheter å sende asylsøkere tilbake til Italia i medhold av Dublin II avtalen. I denne avtalen heter det  at asylsøkere kan returneres til det landet der de først søkte om oppholdstillatelse, eller det landet der de ble registrert med fingeravtrykk. Dublin II gjelder for EU-landene, Norge og Island. Italia har nå store kapasitetsproblemer og mange asylsøkere må bo på gaten, også noen barn. NOAS har nylig utgitt en rapport som dokumenterer situasjonen for asylsøkere i Italia, og krever på bakgrunn av dette at Norge stanser returen av sårbare personer til Italia.

- Redd Barna slutter seg til dette kravet og ber nå regjeringen foreta realitetsbehandling av Dublin-saker fra Italia fram til Italia har tilstrekkelig kapasitet til å behandle sakene selv, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Riccardo Venturi
Fra januar til mars har det kommet 700 enslige mindreårige asylsøkere til Lampedusa. Redd Barna jobber med å finne løsninger, slik at disse barna får den hjelpen og beskyttelsen de trenger.

Finne løsninger

Redd Barna ber regjeringen ta spesielt hensyn til barnefamilier og enslige mindreårige asylsøkere som er særlig sårbare i en fluktsituasjon, og stanse returer av denne gruppen til Italia.

- Redd Barna har nå skrevet et brev til justisminister Knut Storberget, hvor vi sier hvorfor norske myndigheter må stanse retur av asylsøkere til Italia, slik som situasjonen er der nå, sier Wang.

Bare fra januar til mars har det kommet 700 enslige mindreårige asylsøkere til den italienske øya Lampedusa. Redd Barna i Italia jobber med å finne løsninger, slik at disse barna får den hjelpen og beskyttelsen de trenger. Nesten en halv million mennesker med ulike nasjonaliteter flykter nå fra Libya, andre er internt fordrevne. Barn er spesielt sårbare ved de nordafrikanske grensene, og ved ankomsten til kysten til EU-landene.

- Vi må både beskytte de barna som nå er på flukt, og samtidig ikke gjøre situasjonen verre ved å sende tilbake asylsøkere til overbelastede land, sier Wang.