Foto: Reuters fra AlertNet
Demonstranter protesterer mot Syrias president Bashar al-Assad etter fredagsbønnen i Amude, 6. januar i år. På banneret står det "Nytt Syria for alle syrere". Redd Barna er svært bekymret for barns situasjon i Syria, og jobber med syriske flyktningbarn i Libanon.

Til nå har omtrent 5000 kommet over grensa fra nabolandet, hvor de registreres hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Redd Barna samarbeider med libanesiske myndigheter, FN og andre organisasjoner for å hjelpe barn som har flyktet fra hjemlandet Syria.

Sikkerhetssituasjonen i Syria har blitt gradvis verre de siste ti månedene, og minst 5000 mennesker er drept av regimet. Syriske opposisjonsgrupper har bedt FN om å gripe inn mot syriske myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters kritiserte president Bashar al-Assad reaksjonene mot hans regime i en tale i dag.

– Regionale og internasjonale parter som prøver å destabilisere Syria, kan ikke lenger forfalske fakta og hendelser, sa presidenten i den fjernsynssendte talen.

Kritiserer regimet

I den samme talen sa han at det skal holdes en folkeavstemning om ny grunnlov i mars, som vil etterfølges av valg til ny nasjonalforsamling i mai. President understreket at han ønsker velkommen ideen om å utvide regjeringen til å inkludere «alle politiske krefter».
Regimet har fått sterk kritikk fra omverdenen for sin behandling av demonstranter og opposisjonelle. Volden har tvunget mange familier til å flykte til nabolandene, og av de 5000 flyktningene nord i Libanon er halvparten under 18 år. Mange av dem er sterkt påvirket av hendelsene som tvang familien deres til å flykte, og tanken på en retur til Syria gjør dem redde.

Redd Barna er svært bekymret av at så mange barn er rammet. Vi vet at væpnet konflikt påvirker et barns utvikling på alle måter – fysisk, mentalt og følelsesmessig. Barn som opplever krig og er vitne til brutal vold kan utvikle en rekke stressrelaterte psykiske og fysiske problemer, slik som depresjon angst, posttraumatisk stress syndrom og lærevansker.

Vanskelig for flyktningbarn

I tillegg til minnene fra det de har opplevd i hjemlandet møter syriske barn på nye utfordringer i Libanon.

– Da jeg begynte på skolen her gjorde de andre elevene narr av klærne mine. De begynte å le, og sang ”folket vil at regimet skal falle”. Når jeg tenker på vennene mine hjemme i Syria blir jeg så lei meg, fordi jeg ikke har hørt noe fra dem og jeg savner dem veldig. Jeg bare håper at de har det bra, sier 11 år gamle Somaya. Hun og familien har bodd i en skolebygning siden de kom over grensa til Libanon.

Libanesiske skolemyndigheter har lagt til rette for at syriske barn kan gå på skole. Dette er viktig fordi det gir barna mulighet til å få tilbake en normal hverdag og bearbeide vanskelige opplevelser. Redd Barna jobber med å integrere de syriske barna og redusere diskriminering mot dem. Vi forbereder barna på å begynne på libanesisk skole, og informerer ansatte ved skolen om hvilke rettigheter barna har.

Redd Barna har også opprettet barnevennlige sentre hvor barn kan møtes for å leke og lære. Tilbudet er både for flyktningbarn og for libanesiske barn som kan trenge et fristed. Målet er å forbedre livene deres, deres psykososiale helse og styrke deres evne til å lære.