Kun 20 prosent av alle gravide kvinner føder barn under tilsyn av helsepersonell – på fødestue eller sykehus. Det fører til at barnedødeligheten er høy. Om fødselen er overvåket av kvalifisert personell, betyr i mange tilfeller liv eller død for de nyfødte barna. Derfor samarbeider Redd Barna med myndighetene i distriktet Bardiya sørvest i Nepal for å få ned barnedødeligheten.

Vi har en gruppe frivillige som kontakter gravide kvinner og oppfordrer dem til å ikke føde hjemme alene, men i stedet å kontakte helsepersonell. Etter at dette pilotprosjetket startet for ett år siden har antallet kvinner som føder hjemme i Bardya-distriktet sunket fra 70 til 40 prosent. Helsepersonell overvåker nå hygiene- og helsesituasjonen for både mødre og barn, og de gjenkjenner symptomer når noe er galt. Slik får kvinner og barn behandling når det trengs. Færre barn dør nå av komplikasjoner.

Prosjektet er så vellykket at det nå skal utvides til ti nye distrikter i Nepal.

Se bilder fra Bardya her: