Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
378 000 barn under fem år kommer til å bli akutt underernærte denne sommeren om ikke de får hjelp snarest. Her måler en av Redd Barnas helseeksperter hvor underernært en gutt er.

Barn helt ned i femårsalderen legger ut på lange ferder på tvers av Niger sammen med familiene sine for å tigge i hovedstaden i håp om å unnslippe sultkatastrofen.

Tørke og ødelagte avlinger har ført til at de fattigste familiene står uten tilgang til mat. Matprisene har steget med opptil 30 prosent i noen områder, og selv om det finnes mat på markedene, er det mange familier som ikke har råd til å handle. Derfor legger mange fattige familier ut på vandring til storbyene i Niger eller over grensen til nabolandet Nigeria i håp om å finne en jobb. Ofte har ikke familiene noen annen mulighet enn å tigge når de kommer frem.   

Totalt 7,1 millioner mennesker i Niger har ikke nok mat å spise, ifølge en ny undersøkelse. Det er mer enn halvparten av landets befolkning. I denne matkrisen er de yngste barna mest sårbare.

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Tørke og høye matpriser har ført til akutt matmangel. Det er fremdeles mat å få kjøpt på markedene, men halvparten av Nigers befolkning har ikke råd til å handle.

Stille katastrofe

– Den siste måneden har jeg sett stadig flere kvinner og barn som tigger i veikantene. Det er vanlig på denne tiden av året at matlagrene er tomme. Da forlater mennene landsbyene på jakt etter arbeid. Tørken gjorde at maten tok slutt mye tidligere i år, så mennene har dratt forlengst. Nå må også kvinnene og barna forlate landsbyene fordi de ikke har noe å leve av, sier Rachel Palmer, som deltar i Redd Barnas nødhjelpsoperasjon i Niger.

Matkrisen i Niger er en stille katastrofe. Afrikas fattigste land har allerede en av verdens høyeste barnedødelighet. Ett av seks barn dør før sin femårsdag, og halvparten av disse dødsfallene skyldes underernæring. Den stadig mer alvorlige matkrisen i Niger setter enda flere barns liv i fare.

– Overgangsregjeringen i Niger har bedt om krisehjelp, men responsen fra rike regjeringer og internasjonale givere har vært langsom og for liten. Krisens omfang blir grovt undervurdert. Tusener av barn kan dø om ikke vi handler raskt, sier Redd Barnas landdirektør i Niger, Ibrahima Fall.

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Tørken og de høye matprisene har tvunget mennene til å forlate landsbyene for flere måneder siden på jakt etter jobb. Nå må også kvinnene og barna forlate landsbyene fordi de ikke har noe å leve av.

Utvider nødhjelpen

For å bedre på situasjonen har Redd Barna nettopp utvidet nødhjelpsarbeidet i de tre hardt rammede provinsene Zinder, Maradi og Diffa. Målet er å sikre hjelp til flest mulig av de mest sårbare familiene, slik at de skal slippe å måtte dra til storbyene for å tigge.

Vi overfører penger til de fattigste familiene en gang hver måned slik at de skal kunne kjøpe maten de trenger. Dette kommer vi til å fortsette med til neste avling er innhøstingsklar. I tillegg driver vi flere helseklinikker der akutt underernærte barn får livsviktig behandling.