Foto: Redd Barna
Cheynne og Lydia er to av barna som har fått nyte godt av Redd Barnas barnevennlige områder da flommen rammet Queenslands hovedstad Brisbane tidligere i år. Nå står vi klar til å åpne flere slike trygge lekesentre etter syklonen Yasi har herjet fra seg.

Flere tusen mennesker er allerede evakuert fra sine hjem i delstaten Queensland, som nylig var rammet av en voldsom flom. Syklonen er ventet å treffe land rundt byen Carins (122 000 innbyggere og hjem for flere norske studenter) sent i kveld australsk tid.

Voldsomme vindstyrker, oversvømmelser og enorme ødeleggelser er varslet. Yasi er nå oppgradert til en storm i kategori fem, som er den kraftigste på skalaen. Det er samme styrke som orkanen Katrina, som la store deler av New Orleans i ruiner i 2005.

Nødhjelpsekspertene er klare

Redd Barnas ekspertteam står parat til å sette i gang barnevennlige lekeområder, hvor barn som har måttet flykte fra hjemmene sine kan leke og lære i trygge omgivelser – og sammen bearbeide traumer fra naturkatastrofen.

– Slike barnevennlige områder er spesialtilpasset for at barn kan leke med jevnaldrende og komme seg etter de dramatiske opplevelsene. Barna er trygge på disse lekesentrene. Der kan de få gjenopprettet følelsen av normalitet og rutine i hverdagen. Samtidig får foreldrene tiden de trenger til å starte det ofte møysommelige arbeidet med å bygge familiens liv opp igjen, sier Redd Barnas landdirektør i Australia Mike Penrose.

Redd Barna planlegger nødhjelpsarbeidet etter syklonen Yasi i samarbeid med statlige evakueringssentre og Røde Kors.