Foto: Redd Barna
Beredskap innen blant annet utdanning og helse er prioritert.

Det ventes at et klart flertall av befolkningen i sør stemmer for at Sør-Sudan skal løsrive seg fra Nord-Sudan under folkeavstemningen som finner sted 9. januar 2011.

Frykter ny borgerkrig

Tidspunktet for folkeavstemningen ble bestemt i fredsavtalen som ble inngått for fem år siden. Denne avtalen avsluttet den over tjue år lange borgerkrigen, som til sammen krevde over to millioner menneskeliv og drev hundretusener på flukt.

Den politiske og humanitære situasjonen i Sudan er tydelig preget av avstemningen. Litt over én måned før avstemningen er det flere sentrale spørsmål som fortsatt ikke er avklart. Spørsmål som hvor grensene mellom nord og sør skal gå, hvordan oljeinntektene skal deles og avklaring rundt statsborgerskap. Dette vil påvirke om gjennomføringen vil skje på det fastsatte tidspunktet, og regimet i Nord-Sudan har truet med utsettelse. Flere frykter nå at det vil ende med en ny borgerkrig, hvis avstemningen ikke holdes på det planlagte tidspunktet.

Foto: Redd Barna
De fleste sør-sudanere ønsker selvstendighet.

Spiller en sentral rolle

Redd Barna er den eneste internasjonale organisasjonen som er tilstede i flere områder i Sør-Sudan. Redd Barna vil være en sentral aktør, hvis det før eller etter folkeavstemningen oppstår en humanitær krisesituasjon.

Redd Barna deltar aktivt i forberedelsene ved å utvikle og ta del i FNs beredskapsplaner innen områder som utdanning, barns beskyttelse, helse og ernæring. I tillegg deltar organisasjonen i koordineringen av en eventuell utdeling av telt og andre livsnødvendige artikler som tepper, kjøkkenutstyr og hygieniske artikler.