Foto: Redd Barna
Redd Barna jobber for å gjøre hverdagslivet lettere for barna i transittleirene i Sør-Sudan.

Observatører mener det er forskjellige scenarier for utkommet av folkeavstemningen, fra en fredfull og vellykket gjennomføring av selve valget og implementering av resultatet, til en oppblussing av konflikten som i verste fall involverer andre land og opprørsgrupper.

- Uansett utfall vil det ta tid å følge opp. Den humanitære situasjonen i landet er allerede vanskelig og vi håper selvsagt at folkeavstemningen går rolig for seg, sier Søren Pedersen, nordmannen som leder Internasjonale Redd Barnas nødhjelpsarbeid.

Redd Barna er en av de største humanitære organisasjonene som jobber i Sudan, både i Nord og Sør.

Sitasjonen er vanskelig

Sør-Sudans regjering har erklært unntakstilstand og bedt det internasjonale samfunn om å bistå. Mangel på transport, uenighet om tilhørighet og eierskap til land og det faktum at mange ønsker å bli i leirene der det tross alt finnes noen tjenester, gjør at situasjonen er vanskelig. I leirene er det mangel på mat, helsetjenester og skoletilbud, i tillegg til faren for vold og overgrep.

Redd Barna arbeider i leirene og lokalsamfunnene som har vært under enormt press de siste dagene og ukene. Vi hjelper tusenvis av familier i flere delstater både med husholdningsutstyr, tepper, myggnetting og presenninger samt tiltak for beskyttelse av barn og utdanning. Sikker tilgang til mat og muligheten for at familiene kan skaffe seg inntekter er også viktige tiltak.

Mange på flukt

Mer enn 110 000 mennesker returnerte i løpet av november og desember 2010. Fra før var tusenvis av mennesker i grenseområdene helt avhengig av internasjonal nødhjelp for å overleve. Ifølge de siste FN-tallene kan så mange som 800 000 mennesker komme til å returnere til Sør-Sudan de neste månedene, et tall som utgjør ti prosent av statens befolkning.

Fire millioner mennesker i sør har registrert seg som velgere, og minst 60 prosent av disse må avgi sin stemme for at valget skal være gyldig. Avstemningen startet søndag og stenger lørdag 15. januar. Deretter har myndighetene 30 dager på seg til å annonsere utfallet.

Folkeavstemningen ble bestemt i 2005 i en avtale som gjorde slutt på to tiår med konflikt mellom nord og sør. Bare befolkningen i sør kan gi sin stemme, noe som gjør at de fleste regner med at Afrikas største land blir delt i to. I likhet med store deler av Afrika ble Sudans grenser trukket opp av kolonistene og lite hensyn ble tatt til den kulturelle og sosiale virkeligheten på bakken.

De fleste i nord er arabisk-talende muslimer mens det i sør bor forskjellige etniske grupper, de fleste kristne eller tilhørere av tradisjonelle religioner. Sør-Sudan er grønn og frodig mens det i store deler av Nord-Sudan er ørken.