Foto: Redd Barna/Runar Jenssen
Topp stemning og masse engasjement på Press sin sommerleir.

– Her trives vi, sier ungdommene Redd Barna møtte på Press – Redd Barna Ungdoms sommerleir.

Sommerleiren har samlet 60 entusiastiske barnerettighets-forkjempere. Tirsdag ble det holdt foredrag og debatter om blant annet norsk og europeisk asyl- og flyktningpolitikk. Først ut denne dagen var Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Asylbarn er også barn

– Når vi tenker på asylbarna må vi tenke på at de først og fremst er barn. De har de samme behovene for omsorg og trygghet som alle andre barn, sier Borgen.

Borgen har sagt dette før, men gjentar det mer enn gjerne igjen. Hun understreker hvor viktig det er at alle asylsøkere under 18 år, som kommer til Norge uten omsorgspersoner, får omsorg fra barnevernet. I dag har barnevernet ansvaret kun for de under 15 år. Disse barna blir samlet i store omsorgssentre, hvor de venter på svar på asylsøknadene sine.

– Omsorgssentre for barn er gammeldags. Det norske barnevernet har i stor grad gått bort fra å institusjonalisere barn inn i slike store sentre. De enslige asylbarnas behov må vurderes på samme måte som norske barn, alt annet er diskriminering. For noen vil fosterhjem være det beste, andre vil kanskje være gamle nok til å flytte på hybel med oppfølging. Behovene og tiltakene vil være forskjellige, akkurat som barna også er forskjellige, sier Borgen.

Foto: Redd Barna
Marianne Borgen har besøkt Press sin sommerleir mange ganger. Hun er svært glad for at så mange unge engasjerer seg for barns rettigheter.

Barn forsvinner fra mottak

Den andre delen av programmet var todelt. Én gruppe skulle lære mer om Schengen og europeisk asyl- og flyktningpolitikk. En annen gruppe ble skolert om barn som forsvinner fra asylmottak. Redd Barna fulgte den sistnevnte gruppen, og fikk et spennende foredrag fra nylig avgåtte leder i Press, Kirsten Kolstad Kvalø.

– Mellom 2000 og 2010 har 388 enslige mindreårige asylsøkere blitt sporløst borte. I fjor forsvant 71 asylbarn, hvorav noen har kommet til rette igjen. Ettersom det gjøres lite for å etterforske saker der asylsøkere forsvinner, er det vanskelig å vite hvor barna forsvinner til, sier Kvalø.

Jusstudinen og barnerettighets-aktivisten viser til barnekonvensjonen, når hun argumenterer for hvorfor blant annet politiet må ta mer ansvar når asylbarna forsvinner.

– Barn har rett til beskyttelse, flyktningbarn skal tas vare på og barn uten foreldre skal få en god alternativ omsorg og jevnlig vurdering av denne. Ingen barn skal diskrimineres og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle vurderinger som berører barnet. Jeg synes ikke det er greit at politiet ikke prioriterer å finne asylbarn som forsvinner, sier Kvalø oppgitt.

Foto: Redd Barna/Runar Jenssen
Kirsten Kolstad Kvalø er oppgitt over politiets manglende vilje til å spore opp barn som forsvinner fra asylmottak. I mange tilfeller er det grunn til å tro at barna blir utsatt for menneskehandel eller andre kriminelle handlinger.

Volleyball i lunsjpausen

Etter en grundig innføring i de enslige mindreårige asylsøkernes situasjon var det klart for lunsj. Det ble også tid til litt volleyball ute i sola. Ungdommer fra et asylmottak i nærheten deltar også på sommerleiren. Noen av ungdommene har vært i Norge lenge, og lært seg norsk. Alle ser ut til å kose seg på sommerleir.

– Jeg skal definitivt tilbake neste år, roper en av guttene ved den andre enden av bordet.

Maten ryddes bort, og sommerleirdeltagerne gjør seg klar til debatt. Nå skal kunnskapen de akkurat har fått brukes til å stille kritiske spørsmål til et panel av ungdomspartipolitikere.