Foto: Pedro Armestre/Redd Barna
To av Fatimas barn døde av sult og underernæring i 2017. Etter dette tok hun med seg resten av barna og flyttet til en leir for internt fordrevne. Nå står Somalia igjen overfor tørke som i første omgang fører til at husdyr dør, og i neste omgang mennesker.

- Det er fremdeles tid til å dra i nødbremsene. Men da må vi gjøre det nå, sier Henrik Stabell, regionleder for Redd Barnas arbeid i Øst-Afrika.

I Somalia sviktet regnet i fjor høst, noe som ble fulgt av en eksepsjonell tørr vinter. Nå har også vårregnet uteblitt i store deler av det øst-afrikanske landet, særlig i nord og i sentrale deler av landet.
Samtidig har ikke tilgangen på mat kommet seg på beina etter tørken i 2016-17. Kombinasjonen av store tap av husdyr som kameler og geiter etter tidligere tørkeperioder og nå ny mangel på regn, har allerede fått en ødeleggende virkning på livene til millioner av mennesker i Somalia.

Foto: Tom Arup/Redd Barna
Slik så det ut i Somalia under tørken i 2017. Redd Barna slår alarm og mener forholdene i dag kan sammenlignes, og at det straks må trekkes i «nødbremsen» slik at ikke situasjonen forverres ytterligere.

- Hvordan ser vi dette på bakken?
- Først og fremst ved at husdyrflokkene er blitt betydelig mindre. Samtidig øker prisene på både vann, mat og dyrefor. Dette har allerede ført til matmangel og utbrudd av sykdommer som diare og kolera; sykdommer som kan være dødelige for barn hvis de ikke behandles, sier Henrik Stabell.

Vil stå om livet

Et av resultatene av tørken er at 1,7 millioner mennesker i dag ikke har god nok tilgang på mat. Tallet vil øke til rundt 2,2 millioner på sensommeren. I tillegg vil 3,4 millioner mennesker ha det som kalles en «stresset mattilgang», det vil si at de ikke vet fra dag til dag om de har mat å sette på bordet. Dette betyr at 5,6 millioner mennesker i Somalia utpå høsten vil stå ansikt til ansikt med en alvorlig sultkatastrofe.

- Hvordan virker dette inn på barna?
- I Somalia er rundt 15 prosent av barna konstant underernært. Det vi ser allerede nå, er en dramatisk økning i tallet på barn som mangler mat: 1,2 millioner barn under 5 år kommer i løpet av 2019 til å bli akutt underernært, mens 177 000 kommer til å bli alvorlig underernært, dersom ikke en betydelig innsats settes inn nå. For den siste gruppen vil det stå om livet.

Foto: Mustafa Saeed/Redd Barna
Helsearbeider Amina Ahmed sjekker et barn for mulig underernæring på en liten helseklinikk i en leir for internt fordrevne i Somalia.

Ber om støtte

Hungerskatastrofer kan i dag som regel forutses ganske nøyaktig. I 2017 gikk utviklingen i retning av en hungerskatastrofe i Somalia. Men denne ble avverget etter en samlet innsats fra humanitære organisasjoner og somaliske myndigheter.
- Redd Barna mener at vi står overfor en lignende situasjon nå. Vi ber myndighetene i Somalia og internasjonale hjelpeorganisasjoner om straks å sette i gang tiltak for å unngå en sult-situasjon som kan ta livet av tusenvis av barn, sier Stabell.

- Hva konkret ønsker Redd Barna å gjøre?
- Å sikre vanntilgang er sentralt i kampen for å redde liv, både til mennesker og dyr, noe vi vil arbeide med på mange felt. Vi ønsker også å yte økonomisk bistand til familier som har mistet dyr og levebrød, slik at de kommer i gang igjen. For det tredje vil vi øke underernærte barns tilgang til helse- og ernæringsklinikker, blant annet ved hjelp av mobile team som kan reise til de mest avsidesliggende stedene. Å beskytte barna må også prioriteres. Mange barn er internt fordrevet på grunn av konfliktene i Somalia, og er sårbare når tilgang på mat og vann svikter.

- For å få dette til, trenger vi umiddelbart støtte fra både norske givere og internasjonale aktører. Dette er en varslet katastrofe som vi ennå kan avverge hvis vi får midler til det, sier Henrik Stabell.

Foto: Mustafa Saeed/Redd Barna
Barn som Dahir (1 ½ år gammel) ble raskt underernært under tørken i Somalia for to år siden. Men etter en samlet innsats fra humanitære organisasjoner og somaliske myndigheter ble krisen avverget. Dahirs far brakte gutten til en klinikk støttet av Redd Barna, der han ble reddet.

Fakta om Somalia

  • 17 % av barn er akutt underernært 
  • 1 av 7 barn dør før fylte fem år
  • 15 % av alle gravide eller ammende kvinner er akutt underernært
  • Somalia er på listen over de 10 landene i verden med mest akutt underernæring
  • Redd Barna har vært i Somalia siden 1970
  • Redd Barna har inngått en avtale med Den afrikanske utviklingsbanken for å hjelpe én million tørkerammede mennesker i Somalia
Foto: Evan Schuurman/Redd Barna
Både folk og dyr venter på Redd Barnas lastebil med vanntanker i en landsby i Somaliland. Redd Barna ønsker å kjøre ut mer vann til de områdene som nå er hardest rammet av tørken.